Aplikace pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury e-UtilitiReport


Od 26.11.2010 zprovoznil MÚ Louny webovou aplikaci pro podání žádosti o vyjádření  k existenci  sítí technické infrastruktury. Přístup do aplikace je ZDE…. , nápověda aplikace je ZDE …

Na základě dohody Krajského úřadu Ústeckého kraje a ORP budou dokumentace ÚP zpracovány dle datového modelu ÚPD.


Datový model pro ÚPD je k dispozici na úřadu územního plánování. Projektantům ÚP bude poskytnut po přijetí žádosti obce o pořízení ÚP.

územní plán města Louny

Výkresy a textová část schváleného územního plánu města Louny jsou k dispozici   zde…

Informace pro projektanty ÚP – poskytování dat ÚAP pro ORP Louny

Od 2.1.2010 Úřad územního plánování změnil systém správy a poskytování dat ÚAP pro ORP Louny. Správcem datového skladu jevů ÚAP a jejich distributor pro potřeby zpracování územních plánů je smluvní partner, společnost GEPRO, s.r.o. Data ÚAP získáte na základě žádosti, která je k dispozici zde…

INFORMACE O ÚZEMNÍCH PLÁNECH OBCÍ

Informace o územních plánech a souvisejících dokumentacích naleznete na webové stránce Ústavu územního rozvoje Brno. Zde naleznete pouze schválené , tedy platné dokumenty a ostatní informace o všech obcích v ČR. Odkaz zde…

Změny od 1.1.2010

Oddělení územního plánování městského úřadu Louny od 1.1.2010 přerušilo z úsporných důvodů provoz webové aplikace MISYSWEB, která byla dostupná na adrese http://louny.gepro.cz. Veškeré informace k územnímu plánování , územním plánu obcí ve správním obvodu ORP Louny naleznete na těchto stránkách.

Seznam obcí ve správním obvodu ORP Louny najdete zde…