Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Aktuality

20. 9. 2017

Oznámení občanům o omezení provozní doby sběrného dvora v září a v říjnu 2017

V návaznosti na zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů, došlo k úpravě provozní doby sběrného dvora. V této souvislosti upozorňujeme občany města, že sběrný dvůr bude ve dnech státních svátků 28. září a 28. října uzavřen.

 
20. 9. 2017

Sběrová sobota biologicky rozložitelného odpadu

Rozmístění kontejnerů - Sběrová biosobota

Dne 21.10.2017 od 8 hod. do 12 hod. bude po městě rozmístěno celkem sedm kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Do těchto kontejnerů je možné odložit odpad rostlinného původu (větve, tráva, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin apod.). Ostatní odpady je zde ZAKÁZÁNO odkládat, v případě potřeby využijte služeb sběrného dvora. Tato akce je určena pouze pro občany města Louny, nikoliv pro podnikatele a právnické osoby či občany jiných obcí.

 
19. 9. 2017

Oznámení o přerušení dodávky vody

logo scvk

SčVK oznamují, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení dojde k přerušení dodávky pitné vody.
19.09.2017 od 09:00 hod. do 13:00 hod.
Ulice: Pudlovská

Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267.

 
18. 9. 2017

Oznámení o přerušení dodávky vody

logo scvk

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oznamují, že z důvodu plánované odstávky na vodovodním zařízení dojde k přerušení dodávky pitné vody.
29.9.2017 od 8:00 do 12:00
Lokalita: Dobroměřice, Lenešice, Louny (ulice a č.p. v příloze SčVK)

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.
Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267.

 
18. 9. 2017

Práce na dostavbě D7 pokračují podle harmonogramu

Informování zástupců samospráv o dostavbě D7

Ve středu 13. září proběhlo na lounské radnici pravidelné informování zástupců samospráv o postupu prací na dostavbě dálnice D7. Realizační tým koordinátorů dostavby D7 z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) představil přítomným stupně projektové přípravy jednotlivých úseků a postupy pro zajištění potřebných povolení v oblasti životního prostředí- především hodnocení vlivu záměru na životní prostředí (proces EIA) a zajištění výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.

 
18. 9. 2017

Oznámení výluky

ČD

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.o. uzavře na trati 114 nepřetržitě do 21. září , od 7:20 hod. do 16. října, 16:30 hod. traťovou kolej v úseku Březno u Postoloprt – Postoloprty  a dále ve dnech 11. až 13.09.2017, denně od 7:20 hod. do 14:20 hod. traťovou kolej v úseku Louny předměstí – Březno u Postoloprt.
Traťové koleje budou z důvodu výluky SŽDC, s.o. pro vlaky Českých drah (ČD), a.s. neprůjezdné. Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

 
15. 9. 2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne: 19.10.2017 od 07:30 hod do 12:30 hod.
v lokalitě :Bezručova, Husova, Novopackého, Riegrova, Říční, Šrámkova (čp. v oznámení ČEZ)
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

 
13. 9. 2017

Oznámení o přerušení dodávky vody

logo scvk
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oznamují, že z důvodu plánované odstávky na vodovodním zařízení dojde k přerušení dodávky pitné vody.
27.9.2017 od 8:00 do 15:00
Ulice:  Šafaříkova, Prokopova, Husova, U Stadionu, Skupova, Pod Cukrovarem

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.
Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267.
 
12. 9. 2017

Město převzalo tři objekty stálého lehkého opevnění

4

Ve středu 6. září došlo k oficiálnímu převodu tří objektů lehkého vojenského opevnění, tzv. „řopíků“, do majetku města. Tento bezúplatný převod schválilo Zastupitelstvo města Loun na svém zasedání již 10. dubna tohoto roku. Město Louny získalo historické objekty od Ministerstva obrany České republiky.

 
1 2 3 4 5 6 [...] 18 starší
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load