Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Chcete se na něco zeptat úředníků městského úřadu nebo představitelů města? Máte nějaký námět na zlepšení situace ve městě? Rádi byste na něco upozornili? Máte nějaký dotaz, který si myslíte že zajímá více lidí? Ptejte se nás! Vaše dotazy budou zpracovány a jejich znění vč. odpovědi bude zveřejněno do 7 pracovních dnů. Pozn.: Administrátor těchto stránek zodpovídá za jejich obsah. Anonymní dotazy a dotazy s nevhodným obsahem nebudou zodpovídány ani zveřejňovány.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
ořez stromů
Benešová Monika  |  6.3.2017 8:14:37
Chtěla bych se zeptat zda budete pokračovat v ořezu stromů v ulici 5.května, hned pod autobusovou zastávkou MHD, jedná se o lípy, které nám znečisťují celou zahradu.
Děkuji Benešová
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 13.3.2017 7:09:30
Dobrý den, paní Benešová,
ve spodní části ul. 5. května byla provedena obnova historicky provedeného hlavového řezu lip. Na lípách velkolistých, rostoucích pod autobusovou zastávkou, nebyla v minulosti tato úprava koruny prováděna z důvodu dostatečných prostorových podmínek, což bylo ověřeno místním šetřením dne 09.03.2017. V případě budoucího zjištění suchých větví v korunách lip před Vaším domem bude proveden, ve vhodném ročním období, zdravotní řez.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
veřejná zeleň, rybářské lístky
Městský úřad Louny
MHD Louny
Tomáš  |  5.3.2017 11:49:32
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda se plánovaná stávka řidičů autobusů 8.3. bude týkat i MHD v Lounech nebo ne? Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 7.3.2017 8:16:03
Dobrý den,
řidičů městské autobusové dopravy, kterou zabezpečuje město Louny, se stávka netýká. Plánovaná stávka se týká řidičů veřejné linkové dopravy, kterou zajišťují jednotlivé kraje v rámci dopravní obslužnosti.

S pozdravem

Ing. Ingrid Juklová
odbor správy majetku
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku
Cena za svoz nádoby na komunální odpad o objemu 60 l s četností svozu 1x za týden.
Jiří  |  23.2.2017 19:39:20
Dobrý den, jaká je cena za svoz nádoby na komunální odpad o objemu 60 l s četností svozu 1x za týden, resp. kdy bude známa?
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 24.2.2017 13:47:03
Dobrý den,
cena za odvoz a odstranění komunálního odpadu pro nádobu 60 litrů byla stanovena na 1 615 Kč usnesením Rady města Loun č. 31/2017 s účinností od 01.03.2017

S pozdravem

Ing. Vladimíra Váchová
Odbor správy majetku
Městský úřad Louny
sběrové soboty 2017
Václav Červíček  |  16.2.2017 6:56:38
Prosím o zdělení o termínech sběrových sobot v roce 2017
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 17.2.2017 7:34:02
Dobrý den,

termíny sběrových sobot naleznete na nových webových stránkách pod odkazem:
http://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-spravy-majetku/odpadove-hospodarstvi/velkoobjemovy-odpad.html

S pozdravem

Ing. Vladimíra Váchová
Odbor správy majetku
Městský úřad Louny
Toulavé kočky
Radim Valek  |  15.2.2017 8:24:36
Dobrý den,
děkuji Vám za odpověď na můj dotaz ohledně toulavých koček. Chtěl bych se ještě zeptat, když píšete, že se problematikou zabýváte i v letošním roce, jakým způsobem byl kastrační program zajištěn v minulých letech? Kolik koček bylo kastrováno, třeba v průběhu minulého roku? A kdo kastraci zajišťoval? O jaký typ výběrového řízení na veterináře, který bude zajišťovat kastraci toulavých koček se jedná, že není zveřejněno na webových stránkách města Loun?
Děkuji za zodpovězení otázek
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 15.2.2017 15:58:15
Dobrý den, pane Valku,

v minulých letech nebyl v Lounech kastrační program realizován. Situace ohledně toulavých koček ve městě byla monitorována, na základě čehož bude v letošním roce provádění kastrace zahájeno.
Výběrové řízení bylo vypsáno jako veřejná zakázka II. kategorie v souladu s Pravidly Rady města Loun č. P8/2016 „o zadávání veřejných zakázek města Louny“, jejichž znění naleznete na:

http://www.mulouny.cz/filemanager/files/220-cs.pdf

U těchto zakázek malého rozsahu jsou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni dodavatelé, u kterých je předpoklad řádného plnění zakázky z hlediska schopností, odbornosti a zkušeností v dané oblasti.

S pozdravem

Ing. Vladimíra Váchová
Odbor správy majetku
Městský úřad Louny
hodiny v ulici Žižkova
Vlastimil Zlatohlávek  |  13.2.2017 9:37:42
Denně chodím ze zaměstnání Žateckou branou a přecházím Žižkovu ulici. Za přechodem jsou umístěny pouliční elektrické hodiny. Za poslední měsíc ukazovaly tyto hodiny aspoň 2x denně nesprávný čas, tedy jejich funkce, informovat občany o přesném času, nebyla splněna. Nevím, kdo zodpovídá za provoz těchto hodin, ale byl bych rád, pokud by se nazastavovaly tak často.
Vlastimil Zlatohlávek
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 15.2.2017 9:39:40
Vážený pane Zlatohlávku,

děkujeme za Váš podnět.
Správce systému veřejného osvětlení, jehož součástí jsou pouliční hodiny, provede kontrolu a seřízení předmětných hodin.

S pozdravem

Roman Krupka
odbor správy majetku
oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny
Toulavé kočky
Radim Valek  |  13.2.2017 8:52:43
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jakým způsobem město Louny řeší odchyt toulavých koček? Tzv. kastrační program toulavých koček má již každé větší město, jak toto řeší město Louny? máte v plánu zapojit se do kastračního programu? nebo jiný návrh jak zamezit neřízenému rozmnožování koček ve městě? A v jakém časovém horizontu se tato problematika bude řešit.
Děkuji za odpověď
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 14.2.2017 12:40:23
Vážený pane,
problematikou kastrace toulavých koček se zabýváme i v letošním roce. V současnosti je vypsané výběrové řízení na veterináře, který bude kastraci toulavých koček provádět. Odchyt a následné vypuštění zvířat do původní lokality bude zabezpečovat Městská policie. Zahájení realizace předpokládáme ihned po ukončení výběrového řízení, tj. počátkem března.

S pozdravem
Ing. Vladimíra Váchová
Odbor správy majetku
Městský úřad Louny
Změna ceny za svoz odpadu
Petr Kratochvíl  |  11.1.2017 15:12:57
Dobrý den
Chci se zeptat, když už se město rozhodlo, že potrestá občany, kteří třídí odpad a mají málo směsného odpadu a nutí je k vývozu a jeho placení 1x týdně, proč informace o této dost podstatné změně nám byla zaslána až poslední týden v roce, kdy většina lidí je na dovolené. A přitom je v dopise od Města napsáno: Občane dostav se do 15.1. k podpisu nové smlouvy. Ale já jsem žádnou novou smlouvu nechtěl, tak proč s tím mám mít nyní starosti. Navíc, pokud občan chce to zdražení trochu zmírnit a vyměnit větší nádobu za menší, musí si podat žádost na Město a oni mu to "možná" povolí. Jenže, jak nás na Městě dnes informovali toto potvrzení nám mohou zaslat také ve lhůtě až 30 dní. A do té doby, jak nám sdělila pracovnice Mariusu, musíme platit velkou popelnici. To je neuvěřitelný kocourkov!!! Kdyby nás to nestálo peníze, upřímně bych se tomu zasmál. Takto beru jako neuvěřitelnou aroganci a pohrdání občany. A znovu se vracím k mé úvodní otázce: Proč děláte tuto podstatnou změnu tak narychlo (schváleno 12.12., dopisy přišly po vánocích a platí to od 1.1.), když navíc nato nejste vůbec připraveni (jak nám sdělila úřednice z Města, prý město nepočítalo s tím, že tolik občanů bude chtít vyměnit popelnici ?!!) ?? Jsem, slušně řečeno, velmi naštvaný :-(.
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 16.1.2017 13:09:55
Oficiální vyjádření k zrušení svozu komunálního odpadu 1x za 14 dní

Město Louny se dlouhodobě snaží řešit čistotu města. V uplynulých měsících proběhla řada místních šetření, které prováděly Odbor správy majetku Městského úřadu v Lounech a městská policie. Bohužel musíme konstatovat, že část spoluobčanů se nechová, jak by se očekávalo v 21. století. Při prováděných kontrolách bylo zjištěno, že někteří občané neukládají odpad do svých odpadových nádob, ale umisťují jej do odpadkových košů, které jsou součástí městského mobiliáře, nebo do větších odpadních nádob u bytových domů. Byly zaznamenány i případy, kdy svůj odpad na území města Louny likvidovali občané přilehlých obcí. V případě, že městská policie pachatele zajistila, byla mu ve správním řízení udělena pokuta.

O rušení vývozu nádob na komunální odpad 1x za 14 dní bylo rozhodnuto s ohledem na uplatňování obecně závazné vyhlášky 1/2015 a zejména s ohledem na dodržování §2 odst. 2 a 3 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, tak aby nedocházelo k hromadění odpadu v některých částech města. V takových případech by hrozilo riziko vytváření příhodných podmínek pro růst patogenních mikroorganismů, hlodavců a dalších škůdců a následná opatření v postižených oblastech by znamenala pro město nemalé náklady. Doprovodným jevem takové situace je také nepříjemný zápach okolo kontejnerových stání a to především v letních měsících.

V tomto smyslu je ochrana veřejného zdraví cestou k vytváření zdravých životních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění. Snahou je minimalizovat zátěže rizikovými faktory přírodních, životních a jiných podmínek překračujících obecně přijatelnou úroveň a představujících významné riziko poškození zdraví.

Stížnosti a připomínky některých občanů na zvýšení environmentální zátěže v podobě vyšší četnosti jízd svozových vozů jsou neopodstatněné. Vozidla svozové firmy projížděla i minulosti všechny části města nejméně 1x týdně.

Argumentace že i přes nížení objemu nádoby na 80 l s vývozem 1x za týden občany poškozuje, město reflektovalo. Po společných jednáních s firmou Marius Pedersen a.s. bude předložen Radě města Loun ceník na svoz nádoby na komunální odpad o objemu 60 l s četností svozu 1x za týden. Občanů, kteří separují a chovají se uvědoměle k životnímu prostředí i ostatním obyvatelům města, si velmi vážíme a nechceme, aby byli jakkoli poškozeni. Na druhou stranu musíme konstatovat, že i nadále budou probíhat kontroly počty přihlášených osob v jednotlivých bytových jednotkách a domech. Na základě výsledků šetření budou obyvatelé vyzýváni k úpravě velikosti nádoby na komunální opad nebo četnosti svozů.

Věříme, že nejen vedení města si váží vzhledu a čistoty Loun, ale i samotní občané nám budou nápomocni. Rádi bychom se ve vztahu k likvidaci komunálního odpadu přiblížili vyspělým státům. Naším cílem je abychom mohli občanům i návštěvníkům Louny prezentovat jako čisté město vhodné k žití.

Radovan Šabata
starosta města

Mgr. Jan Čermák
místostarosta
odvoz komunálního odpadu
Pavla  |  9.1.2017 11:41:40
Dobrý den,
chtěla bych reagovat na dotaz p. Jany Vařákové a odpověď zástupců města Loun. Jako občan Loun se plně ztotožňuji s nesouhlasem zrušení vývozu komunálního odpadu 1x za 14 dní.
Jako důvod zrušení vývozu četnosti 1x za 14 dní uvádíte environmentální důvod - můžete prosím vysvětlit, co tím město konkrétně myslí? Dle mého jsou to spíše environmentální mínusy, donutíte občany, že nebudou třídit separovaný odpad, protože laicky řečeno, proč se občani mají snažit třídit, když jim město na oplátku zvyšuje ceny za odvoz komunálu??? Druhý mínus je ten, že se budou svážet poloprázdné nádoby, úplně zbytečně se projede jednou tolik pohonných hmot, to se vám zdá environmentálně v pořádku???
Dle mého názoru je největší nepořádek, jak uvádíte u kontejnerových stání – která jsou u panelových či bytových domů, proč tedy nezvýšíte vývoz pouze u těchto nádob, nebo se nepoužívají nádoby většího objemu. Stačilo by průběžně monitorovat a chtít situaci řešit normálním způsobem.
To že jsou koše rozmístěné ve městě na veřejných prostranstvích plné, je také k zamyšlení, skutečně je to odpad z domácnosti??? Není to náhodou odpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání??? A donutí je vývoz komunálu každý týden, neodkládat odpad tam kam nemají??? Těžko.
Celé to spíše vypadá, že město chce z občanů tahat peníze, způsobů řešení je mnoho, jen chtít……
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 16.1.2017 13:07:28
Oficiální vyjádření k zrušení svozu komunálního odpadu 1x za 14 dní

Město Louny se dlouhodobě snaží řešit čistotu města. V uplynulých měsících proběhla řada místních šetření, které prováděly Odbor správy majetku Městského úřadu v Lounech a městská policie. Bohužel musíme konstatovat, že část spoluobčanů se nechová, jak by se očekávalo v 21. století. Při prováděných kontrolách bylo zjištěno, že někteří občané neukládají odpad do svých odpadových nádob, ale umisťují jej do odpadkových košů, které jsou součástí městského mobiliáře, nebo do větších odpadních nádob u bytových domů. Byly zaznamenány i případy, kdy svůj odpad na území města Louny likvidovali občané přilehlých obcí. V případě, že městská policie pachatele zajistila, byla mu ve správním řízení udělena pokuta.

O rušení vývozu nádob na komunální odpad 1x za 14 dní bylo rozhodnuto s ohledem na uplatňování obecně závazné vyhlášky 1/2015 a zejména s ohledem na dodržování §2 odst. 2 a 3 zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, tak aby nedocházelo k hromadění odpadu v některých částech města. V takových případech by hrozilo riziko vytváření příhodných podmínek pro růst patogenních mikroorganismů, hlodavců a dalších škůdců a následná opatření v postižených oblastech by znamenala pro město nemalé náklady. Doprovodným jevem takové situace je také nepříjemný zápach okolo kontejnerových stání a to především v letních měsících.

V tomto smyslu je ochrana veřejného zdraví cestou k vytváření zdravých životních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění. Snahou je minimalizovat zátěže rizikovými faktory přírodních, životních a jiných podmínek překračujících obecně přijatelnou úroveň a představujících významné riziko poškození zdraví.

Stížnosti a připomínky některých občanů na zvýšení environmentální zátěže v podobě vyšší četnosti jízd svozových vozů jsou neopodstatněné. Vozidla svozové firmy projížděla i minulosti všechny části města nejméně 1x týdně.

Argumentace že i přes nížení objemu nádoby na 80 l s vývozem 1x za týden občany poškozuje, město reflektovalo. Po společných jednáních s firmou Marius Pedersen a.s. bude předložen Radě města Loun ceník na svoz nádoby na komunální odpad o objemu 60 l s četností svozu 1x za týden. Občanů, kteří separují a chovají se uvědoměle k životnímu prostředí i ostatním obyvatelům města, si velmi vážíme a nechceme, aby byli jakkoli poškozeni. Na druhou stranu musíme konstatovat, že i nadále budou probíhat kontroly počty přihlášených osob v jednotlivých bytových jednotkách a domech. Na základě výsledků šetření budou obyvatelé vyzýváni k úpravě velikosti nádoby na komunální opad nebo četnosti svozů.

Věříme, že nejen vedení města si váží vzhledu a čistoty Loun, ale i samotní občané nám budou nápomocni. Rádi bychom se ve vztahu k likvidaci komunálního odpadu přiblížili vyspělým státům. Naším cílem je abychom mohli občanům i návštěvníkům Louny prezentovat jako čisté město vhodné k žití.

Radovan Šabata
starosta města

Mgr. Jan Čermák
místostarosta
Veřejné osvětlení
František Klika  |  9.1.2017 8:52:23
Vážený pane Krupko,
dnes je sobota 7. ledna 2017 a v 8:15 světlo jak v pravé poledne a veřejné osvětlení stále rozsvíceno. Vyvstává tedy otázka zda Vámi uvedené čipové hodiny fungují správně, nebo je chyba někde v astronomii? V astronomii to zřejmě nebude, tak by stálo za úvahu provést něco s čipovými hodinami. Mluvíme-li o čipových hodinách jsou zřejmě řízeny čipy reagujícími na světlo, neboť z hlediska astronomie slunce putuje po obloze stále ve stejných intervalech. Vzhledem k tomu, že osvětlení svítí i za úplného světla mám zato, že čidla nefungují správně, nebo jsou umístěna na nevhodném místě (zřejmě jsou zastíněna).
Žádám Vás tedy o odpověď zda dojde k prověření správné funkčnosti čidel.
Co se týká sychravých rán, bylo jich za poslední dobu, pokud mne paměť neklame, velice málo, pokud vůbec nějaká byla.
Myslím si, že kvůli několika málo dnům svítit o cca 20 minut déle každý den je poněkud přehnaný přepych, který by si město mělo rozmyslet, neboť stojí určitě nemalé finanční prostředky, které by mohly být využity účelněji.

S pozdravem a očekáváním brzké odpovědi

František Klika
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 13.1.2017 14:18:48
Vážený pane Kliko,
děkujeme za Vaší reakci.
Dobu svícení samozřejmě monitorujeme, mimo jiné i na základě Vaše podnětu.V nejbližší možné době dojde k přenastavení doby svícení.

Hezký den

Roman Krupka
odbor správy majetku
oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load