Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Chcete se na něco zeptat úředníků městského úřadu nebo představitelů města? Máte nějaký námět na zlepšení situace ve městě? Rádi byste na něco upozornili? Máte nějaký dotaz, který si myslíte že zajímá více lidí? Ptejte se nás! Vaše dotazy budou zpracovány a jejich znění vč. odpovědi bude zveřejněno do 7 pracovních dnů. Pozn.: Administrátor těchto stránek zodpovídá za jejich obsah. Anonymní dotazy a dotazy s nevhodným obsahem nebudou zodpovídány ani zveřejňovány.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Lavičky
Marie Parth Rychtaříková  |  20.6.2017 17:16:31
Dobrý den, chci se zeptat, jestli by bylo možné u vlakové zastávky Louny Střed umístit lavičku pod stromy, v tomhle horkém počasí je tam čekání na vlak příjemnější, než pod plastovou střechou zastávky. Když vidím ty babičky jak tam postávají, je mi jich líto. Děkuji.
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 21.6.2017 12:57:52
Dobrý den, paní Rychtaříková,
děkujeme za zaslání podnětu ke zlepšení životního prostředí ve městě Louny. Obratem byl dodavatelské firmě zaslán požadavek na umístění lavičky do prostoru zeleně v blízkosti vlakové zastávky Louny – střed. Realizace této objednávky proběhne v co nejkratším možném termínu s ohledem na časové možnosti dodavatele.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
veřejná zeleň, rybářské lístky
Městský úřad Louny
zrcadlo
Czyž Jiří  |  20.6.2017 6:56:04
Dobrý den,
bylo by možné umístit na křižovatku ulic Petra Obrovce a nám. Petra Obrovce ( výjezd od zdravotního střediska GPS 50°21´30.748N , 13°47´32.835E) zrcadlo pro zlepšení bezpečnosti při výjezdu vozidel z tohoto prostoru? Jedná se také o přejezd ulice cyklisty po oficiální cyklostezce.
Děkuji.
Czyž Jiří
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 21.6.2017 12:56:28
Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět, který bude předložen k projednání Dopravní komisi RM dne 02.08.2017. Poté bude zápis z jednání dopravní komise schvalován radou města. O výsledku Vás budeme informovat v září 2017.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny
Dětské hřiště
Jana Šťastná  |  14.6.2017 10:35:55
Dobrý den,
chtěla bych nahlásit, že u dětského hřiště mezi domy 2117, 2116 ve Smetanové ulici, je poškozen plot, který je okolo dětského pískoviště. Je tam vylomená branka. Také bych se chtěla zeptat, zda by šel dosypat i písek do pískoviště.

Děkuji Vám za odpověď.

Hezký den

Jana Šťastná
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 16.6.2017 7:42:36
Dobrý den paní Šťastná,

závada zjištěná na dětském hřišti ve Smetanově ulici tj. vylomení branky, oprava plotu a odplevelení, byla nahlášena k odstranění vysoutěžené firmě Zahradníček, s.r.o. dne 9.6.2017. Dle sdělení pracovnice této firmy je odstranění této závady plánováno nejpozději do pondělí 19.06.2017.
Údržba pískovišť probíhá v souladu s platnou legislativou a to tak, že je každý sudý rok písek v pískovištích vyměněn a každý lichý rok je překopán. K doplnění atestovaného písku v pískovišti dojde v r. 2018.

S pozdravem

Eva Hejná
odbor školství, kultury a sportu
Městský úřad Louny
Dopravní situace u 3.ZŠ
Ladislava Havlová  |  5.6.2017 9:12:45
Dobrý den, velice by mne zajímalo, jak hodlá město řešit dopravní situaci u 3. základní školy, konkrétně v ulici Dukelská, kde se v ranních a odpoledních hodinách nedá vrátit domů, neboť zde parkují rodiče dětí, které vozí do školy a mne opravdu nebaví hodinu ráno kroužit po městě, už tak zasekaném auty, abych si potom zaparkovala před svým bydlištěm a mohla jít domů. Situace je opravdu neúnosná.
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 14.6.2017 10:45:38
Dobrý den, paní Havlová,
v r. 2016 realizovalo Město Louny stavební úpravy v ul. Dukelská s tím, že bylo provedeno parkoviště se šikmým stáním pro 9 vozidel, dále došlo k vyznačení parkovacího pruhu pro podélné stání.
Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží dopravě ve městě, včetně parkování. V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny – jedná se o obecné užívání. Chápeme, že není příjemné hledat volná stání k zaparkování, ale bohužel nemůžeme ovlivnit, který občan kde zaparkuje.

Děkujeme za pochopení.

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny
Toulavé kočky
Tomáš Charvát  |  6.6.2017 16:24:21
Dobrý den,

bydlím na sídlišti U Pramene, a je zde několik toulavých koček, které žijí v jednom křoví mezi paneláky. Tam je chodí krmit spoluobčané a vzniká tu nepořádek ze zbytků jídla a kostí. V současném teplém počasí je zde hrozný zápach, se kterým souvisí i nepořádek, jelikož kočky kosti roztahají po okolí. V uvedeném křoví se nachází prázdné plastové misky se zbytky jídel. Je možnost kočky odchytit, nebo uvedené křoví mezi domy čp. 2486 a čp.2487 v rámci možností vystříhat, tak aby zde kočky neměli úkryt a spoluobčané už jim do křoví nemohli dávat zbytky jídel a dělat tak nepořádek? Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 13.6.2017 7:56:06
Dobrý den, pane Charváte,

problematice výskytu toulavých koček ve městě se věnujeme, o pohybu většího množství koček v uvedené lokalitě jsme informováni. Z tohoto důvodu byl právě zde zahájen jejich odchyt s následnou kastrací. Odkládáním nádob obsahujících pokrm pro kočky, případně budováním přístřešků na veřejném prostranství se občan dopouští přestupku, a to jak neoprávněného záboru veřejného prostranství, tak i znečištění veřejného prostranství, za což může být uložena pokuta. Vzhledem k tomu, že někteří občané toto nerespektují, zajišťuje město Louny i úklid těchto prostor.

Ořez keřových porostů mezi domy čp. 2487 a 2486 bude proveden s ohledem na vhodné klimatické podmínky. Úprava bude spočívat ve zmlazení zmíněných keřů po obou stranách štítů domů, odstranění náletových dřevin a odstranění výmladků lípy.

Věříme, že tato opatření přispějí ke zlepšení Vámi popisované situace.

S pozdravem
Ing. Ingrid Juklová
odbor správy majetku
vedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku
Městský úřad Louny
pramen na výstavišti
Hamplvá Miroslava  |  1.6.2017 13:48:43
Dobrý den, prosím o sdělení, proč nebyl letos dosud puštěn pramen v altánku na výstavišti. Bylo to velmi příjemné místo a voda zde chybí.

Děkuji M. Hamplová
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 5.6.2017 12:59:47
Dobrý den, paní Hamplová,

vývěr pramene nebyl zprovozněn z důvodu nefunkčního čerpadla. Nyní je již čerpadlo vyměněno a od 01.06. je vývěr funkční.

S přáním pěkného dne!

Město Louny

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny
prostor pro venčení psů
Czyž Jiří, Ing.  |  1.6.2017 8:03:18
Dobrý den,
v obecně platné vyhlášce města Louny č. 7/2014, čl.2, příloha 1 je stanoveno místo pro volné pobíhaní psů p.p. č. 3031/2 v ulici pobřežní - u mostu Veslařů.
Toto místo není označeno, jen plechová cedule. V současné době je u bývalé vodárny v provozu "nějaká" občerstvovna. Její návštěvníci a i ostatní obyvatelé města toto místo využívají jako městskou pláž. Bylo by možné tento prostor nějak označit a zabezpečit tak, aby nedocházelo k záboru už tak malého prostoru pro proběhnutí našich psů za které městu platíme.
Děkuji.
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 2.6.2017 14:16:01
Dobrý den,
na označník byla po obdržení Vašeho upozornění umístěna samolepa s vyznačením prostoru plochy pro venčení psů.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
veřejná zeleň, rybářské lístky
Městský úřad Louny
úprava přístupu na zdravotní středisko
Květa Štěpánková  |  16.4.2017 19:42:14
Dobrý den,

mám prosbu, zda by bylo možné upravit přístup do budovy zdravotního střediska na nám. Benedikta Rejta, kde je mimo dětského oddělení i nově rehabilitace. Do budovy jsou dva vchody, ze strany náměstí jsou jen schody, z ulice SNP je sjezd, který je ale velmi prudký i maminky s kočárky s ním mají problémy, já s dospělým synem na vozíku nemám šanci. Jezdíme po trávníku mezi břízkami. Mohl by tady vzniknout nějaký lepší přístup? Chodí sem i mnoho seniorů s chodítky a ti to řeší jako my.

Děkuji za odpověď

Květa Štěpánková
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 24.4.2017 16:49:53
Dobrý den, paní Štěpánková,

děkujeme za Váš podnět. Litujeme, ale neplánujeme zde provádět úpravu tohoto chodníku, který slouží k připojení objektu. Město Louny obecně neprovádí opravy takovýchto přístupových chodníků.
Tyto chodníky by měl spravovat a udržovat vlastník připojované nemovitosti bez ohledu na vlastnictví pozemku.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny
Plavecká hala
Květa Štěpánková  |  16.4.2017 19:28:55
Dobrý den,

ráda bych se optala, zda v nové plavecké hale je počítáno i s přístupem tělesně postižených občanů, kteří potřebují mít doprovod. Jde mi konkrétně o možnost převléknutí, osprchování a přístupu k bezbarierové toalety v případě smíšené dvojice a také řešení vstupu do bazénu. Mám syna na vozíku a projít společně sprchou je pro nás takřka nemožné. Moc pěkně to mají vyřešené v bazénu ve Slaném, kde je tzv. mix šatna - oddělená místnost se skříňkami a vlastní sprchou s toaletou, odkud se dostaneme přímo k bazénu, kde je vstup do vody řešen pozvolnými schody se zábradlím. V případě potřeby je zde možno využít i zvedák do vody.

Předem děkuji za odpověď

Květa Štěpánková
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 24.4.2017 10:26:40
Vážená paní Štěpánková,

děkujeme za Váš podnět k projektu nové plavecké haly. V současné době je zpracována pouze koncepční studie, ze které bude následně vycházet projektová dokumentace, nyní probíhá výběrové řízení na projektanta. Nový objekt plavecké haly bude řešen jako bezbariérový a bude muset splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Konkrétní dispoziční uspořádání sociálního zázemí vyplyne až z projektové dokumentace, o vstupu do vody po pozvolném schodišti se zábradlím je v rámci studie uvažováno. Návrh koncepční studie nového objektu plavecké haly, ze které by měla vycházet projektová dokumentace, si je možné prohlédnout na webových stránkám města pod odkazem
http://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-spravy-majetku/investice/zpracovane-studie-a-projektove-dokumentace-planovanych-akci/studie-1-reseni-noveho-objektu-mestske-plavecke-haly-v-lounech.html
dokončení projektové dokumentace se předpokládá v 03/2018.

Ing. Blanka Sunkovská
Město Louny
vedoucí odboru správy majetku
Dopravní situace
Michaela Štysová  |  19.4.2017 16:53:21
Dobrý den,
Ráda bych vznesla dva dotazy týkající se dopravy.
1) Dopravní komisí je neustále zamítán návrh na umístění zrcadla u výjezdu z jednosměrné ulice Dukelská/Tylova na hlavní. Při výjezdu braní ve výhledu auta parkující v ulici 28. Října. Argument ze výjezd je bezpečný je naprosto zcestný, směrem od kauflandu není vidět vůbec nic. Z jakého důvodu je tedy tento bezpečnostní prvek, který by usnadnil výjezd zamítán?
2) Druhý můj dotaz se týká parkování. Ulice Dukelská se nachází přímo u třetí základní školy. Díky neukázněným rodičům vozícím děti do školy a z ni je pro místní často nereálné zaparkovat. Problémy jsou i na ulici 28.října. Po umístění zákazových značek je situace pro obyvatele mající zde trvalý pobyt ještě horší. Tuto situaci by řešilo tzv. rezidenční parkování nebo po vzoru metropole "modré čáry". Tuto alternativu dopravní komise zamítá. Ráda bych věděla důvody tohoto negativního postoje.

Předem děkuji za odpověď,
Michaela Štysová
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 19.4.2017 16:55:20
Dobrý den,
Tak k odpovědím:
1. Umístění dopravního zrcadla nelze realizovat z důvodu velké vzdálenosti místa jeho případného umístění, dále pak výjezd z ul. Tylova na hlavní silnici bude řešen osazením svislé dopravní značky č. C 3a „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“ tak, aby vozidla nejezdila směrem vlevo a nedocházelo ke kolizním situacím.
2. Parkování v ul. Dukelské je řešeno osazením příslušných svislých dopravních značek, v současné době město Louny neuvažuje se zřízením parkování rezidentů v rámci „modrých zón“ .

S pozdravem
V. Zlatohlávek
Městský úřad Louny
1 2 3 4 | další >
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load