Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Chcete se na něco zeptat úředníků městského úřadu nebo představitelů města? Máte nějaký námět na zlepšení situace ve městě? Rádi byste na něco upozornili? Máte nějaký dotaz, který si myslíte že zajímá více lidí? Ptejte se nás! Vaše dotazy budou zpracovány a jejich znění vč. odpovědi bude zveřejněno do 7 pracovních dnů. Pozn.: Administrátor těchto stránek zodpovídá za jejich obsah. Anonymní dotazy a dotazy s nevhodným obsahem nebudou zodpovídány ani zveřejňovány.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
úprava přístupu na zdravotní středisko
Květa Štěpánková  |  16.4.2017 19:42:14
Dobrý den,

mám prosbu, zda by bylo možné upravit přístup do budovy zdravotního střediska na nám. Benedikta Rejta, kde je mimo dětského oddělení i nově rehabilitace. Do budovy jsou dva vchody, ze strany náměstí jsou jen schody, z ulice SNP je sjezd, který je ale velmi prudký i maminky s kočárky s ním mají problémy, já s dospělým synem na vozíku nemám šanci. Jezdíme po trávníku mezi břízkami. Mohl by tady vzniknout nějaký lepší přístup? Chodí sem i mnoho seniorů s chodítky a ti to řeší jako my.

Děkuji za odpověď

Květa Štěpánková
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 24.4.2017 16:49:53
Dobrý den, paní Štěpánková,

děkujeme za Váš podnět. Litujeme, ale neplánujeme zde provádět úpravu tohoto chodníku, který slouží k připojení objektu. Město Louny obecně neprovádí opravy takovýchto přístupových chodníků.
Tyto chodníky by měl spravovat a udržovat vlastník připojované nemovitosti bez ohledu na vlastnictví pozemku.

S pozdravem

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny
Plavecká hala
Květa Štěpánková  |  16.4.2017 19:28:55
Dobrý den,

ráda bych se optala, zda v nové plavecké hale je počítáno i s přístupem tělesně postižených občanů, kteří potřebují mít doprovod. Jde mi konkrétně o možnost převléknutí, osprchování a přístupu k bezbarierové toalety v případě smíšené dvojice a také řešení vstupu do bazénu. Mám syna na vozíku a projít společně sprchou je pro nás takřka nemožné. Moc pěkně to mají vyřešené v bazénu ve Slaném, kde je tzv. mix šatna - oddělená místnost se skříňkami a vlastní sprchou s toaletou, odkud se dostaneme přímo k bazénu, kde je vstup do vody řešen pozvolnými schody se zábradlím. V případě potřeby je zde možno využít i zvedák do vody.

Předem děkuji za odpověď

Květa Štěpánková
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 24.4.2017 10:26:40
Vážená paní Štěpánková,

děkujeme za Váš podnět k projektu nové plavecké haly. V současné době je zpracována pouze koncepční studie, ze které bude následně vycházet projektová dokumentace, nyní probíhá výběrové řízení na projektanta. Nový objekt plavecké haly bude řešen jako bezbariérový a bude muset splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Konkrétní dispoziční uspořádání sociálního zázemí vyplyne až z projektové dokumentace, o vstupu do vody po pozvolném schodišti se zábradlím je v rámci studie uvažováno. Návrh koncepční studie nového objektu plavecké haly, ze které by měla vycházet projektová dokumentace, si je možné prohlédnout na webových stránkám města pod odkazem
http://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-spravy-majetku/investice/zpracovane-studie-a-projektove-dokumentace-planovanych-akci/studie-1-reseni-noveho-objektu-mestske-plavecke-haly-v-lounech.html
dokončení projektové dokumentace se předpokládá v 03/2018.

Ing. Blanka Sunkovská
Město Louny
vedoucí odboru správy majetku
Dopravní situace
Michaela Štysová  |  19.4.2017 16:53:21
Dobrý den,
Ráda bych vznesla dva dotazy týkající se dopravy.
1) Dopravní komisí je neustále zamítán návrh na umístění zrcadla u výjezdu z jednosměrné ulice Dukelská/Tylova na hlavní. Při výjezdu braní ve výhledu auta parkující v ulici 28. Října. Argument ze výjezd je bezpečný je naprosto zcestný, směrem od kauflandu není vidět vůbec nic. Z jakého důvodu je tedy tento bezpečnostní prvek, který by usnadnil výjezd zamítán?
2) Druhý můj dotaz se týká parkování. Ulice Dukelská se nachází přímo u třetí základní školy. Díky neukázněným rodičům vozícím děti do školy a z ni je pro místní často nereálné zaparkovat. Problémy jsou i na ulici 28.října. Po umístění zákazových značek je situace pro obyvatele mající zde trvalý pobyt ještě horší. Tuto situaci by řešilo tzv. rezidenční parkování nebo po vzoru metropole "modré čáry". Tuto alternativu dopravní komise zamítá. Ráda bych věděla důvody tohoto negativního postoje.

Předem děkuji za odpověď,
Michaela Štysová
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 19.4.2017 16:55:20
Dobrý den,
Tak k odpovědím:
1. Umístění dopravního zrcadla nelze realizovat z důvodu velké vzdálenosti místa jeho případného umístění, dále pak výjezd z ul. Tylova na hlavní silnici bude řešen osazením svislé dopravní značky č. C 3a „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“ tak, aby vozidla nejezdila směrem vlevo a nedocházelo ke kolizním situacím.
2. Parkování v ul. Dukelské je řešeno osazením příslušných svislých dopravních značek, v současné době město Louny neuvažuje se zřízením parkování rezidentů v rámci „modrých zón“ .

S pozdravem
V. Zlatohlávek
Městský úřad Louny
Toulave kocky
Jiri Stary  |  18.4.2017 20:05:54
Dobry den ,jak je to s krmenim toulavych kocek.Mohou se toulave kocky krmit a
budovat pro ne pristresky nebo to zakazuje nejaka mestska vyhlaska.Pri letosni zime dost trpi a nekteri obcane jim to nepreji a nici usili jinych. Dekuji predem za odpoved.
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 19.4.2017 14:54:30
Dobrý den,
žádná vyhláška města Loun krmení toulavých zvířat neomezuje, neboť toto řeší příslušné zákony. Odkládáním nádob obsahujících pokrm pro kočky a budováním přístřešků na veřejném prostranství se dopouštíte přestupků, a to jak neoprávněného záboru veřejného prostranství, tak i znečištění veřejného prostranství, čímž je narušován vzhled obce. Za spáchání těchto přestupků může být udělena pokuta.
Výše uvedené se Vás samozřejmě netýká, pokud tak činíte na pozemku ve Vašem vlastnictví.

S pozdravem

Ing. Vladimíra Váchová
Odbor správy majetku
Městský úřad Louny
Hrací automaty
Karel Kopecký  |  4.4.2017 17:17:46
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se někdo zabývá, nebo bude zabývat počtem hracích automatů v restauracích, zda existuje nějaká regulace tohoto počtu, jak se děje v mnoha jiných městech, kde je dokonce zakázali úplně. Jak jsem, nejen já, zaregistroval, konkrétně v baru "péčka" a v nově otevřené restauraci "U Pramene" těchto přístrojů přibyla celá řada....Vůbec nejde o tyto konkrétní restaurace, je to jen příklad, ale jde o to, proč město tento nešvar zřejmě podporuje.
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 10.4.2017 12:37:16
Dobrý den,

Město Louny reguluje hazard na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. Jednak je to Obecně závazná vyhláška města Loun č. 6/2011 „o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her“ z prosince 2011. Podle této vyhlášky se na všech místech ve městě v době od 6:00 do 19:30 hodin každého dne zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her podle zákona o loteriích. Dále je to Obecně závazná vyhláška města Loun č. 2/2012 „o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých loterií a jiných podobných her“ z prosince 2012. Zastupitelstvo města bude na svém dubnovém zasedání projednávat změnu této vyhlášky, kde by měla být přijata nová Obecně závazná vyhláška města Loun č. 5/2017 o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven a původní vyhláška č. 2/2012 by měla být zrušena. Zjednodušeně se jedná o zákaz reklamy a propagace v jednotlivých provozovnách.
Městský úřad Louny až do konce roku 2016 povoloval výherní hrací přístroje, kterých je nyní ve městě v provozu osm. Interaktivní výherní terminály, kterých je většina, povoluje ministerstvo financí. Přehled povolených zařízení získáváme z pouze z informativního přehledu technických herních zařízení včetně sázkových her v kasinu za celou Českou republiku na webových stránkách ministerstva (http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/prehledy-a-statistiky/prehledy-technickych-hernich-zarizeni-he). Počet těchto technických zařízení je ve městě vyšší než 200 přístrojů.
V současné době činí příjmy města z hazardu více než 12 milionů Kč ročně a tyto prostředky se účelově vynakládají do oblasti sportu (50%), kultury (25%) a sociálních věcí a zdravotnictví (25%).

Od 1.1.2017 je účinný zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tento zákon upravuje podmínky provozování hazardu na území České republiky a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her. Zákon nahradil starší zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Hlavní novinky zákona jsou následující:
· možnost provozování hazardních her prostřednictvím internetu
· český trh otevřen provozovatelům hazardních her z EU a EHP
· zkvalitnění státního dozoru –celní úřady jako nové kontrolní orgány
· zlepšuje postavení obcí (oprávnění vydávat povolení k umístnění herního prostoru v přenesené působnosti)
· přispívá k prevenci vzniku patologického hráčství:
- sebeomezující opatření
- rejstřík vyloučených osob
- registrace hráčů
- zavedení dalších limitů (povinná zavírací hodina u heren, pauza pro hráče)
- úplné zrušení hazardního hraní v pohostinských zařízeních
- povinné monitorování herních prostorů.

I po přijetí nového zákona zůstávají přijaté vyhlášky v platnosti. Jejich vydávání patří do kompetence zastupitelstva města Loun. Kontrolu jejich dodržování potom zajišťuje městská policie. Je možné, že zastupitelstvo v budoucnu přistoupí k jinému omezení hazardu než dosud.
Dle zákona má obec nyní k dispozici tyto způsoby regulace:
–územní regulace (pozitivní nebo negativní vymezení) - nezbytnost specifikace zvolených míst
–časová regulace
–kombinace zvolených způsobů regulace
–úplný zákaz.

Doufám, že tato odpověď je pro vás dostačující, v opačném případě se neváhejte na mě obrátit.

Ing. Romana Krameriusová
vedoucí ekonomického odboru
Městský úřad Louny
Dotaz na prořez stromů
Vladimíra Korousová  |  27.3.2017 18:00:49
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kdy dojde k prořezu stromů v ulici Vladislavova. Minulý rok k žádnému nedošlo a u některých domů se již větve ohýbají o fasády domů. Já ale považuji za zásadní problém, že mi olistěné větve brání v přístupu světla do okna. Jsem proti zbytečným zásahům do přírody, ale naši předci bohužel vysázeli stromy, které mají mít odstup od stavby alespoň pět metrů, do těsné blízkosti domů.
Děkuji za odpověď

V. Korousová
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 3.4.2017 8:09:43
Dobrý den paní Korousová,
hlavový řez v ulici Vladislavova bude proveden na podzim letošního roku a to dle klimatických podmínek a časových možností dodavatelské firmy. V rámci této akce bude umístěno i přechodné dopravní značení, které bude upravovat možnosti parkování vozidel v této ulici.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
veřejná zeleň, rybářské lístky
Městský úřad Louny
Odpadkové koše
Ludvík Mlčuch  |  3.4.2017 8:07:22
Dobrý den,
po mé dnešní osobní návštěvě na Odboru správy majetku Městského úřadu Louny posílám žádost o umístění odpadkového koše na křižovatce ulic Štefánikova 1964, Emila Filly a Sladkovského, za přechodem pro chodce. Rovněž se domnívám, že by bylo dobré provést v celém městě kontrolu rozmístění odpadkových košů? Např.je zbytečné, aby například na Tyršově náměstí, před prodejnou potravin U Martina, byly dva koše necelých 15 metrů od sebe, a v ulici Sladkovského, Emila Filly až do vyústění do ulice Mánesova ani jeden !!! Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem Ludvík Mlčuch
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 3.4.2017 8:08:15
Dobrý den, pane Mlčuchu,

děkujeme za Váš podnět. V průběhu dubna zajistí Technická správa města Loun s.r.o. instalaci odpadkového koše v ul. Emila Filly x Štefánikova (místo bude ještě určeno). Město Louny bude uvedenou lokalitu monitorovat a v případě nutnosti zajistí doplnění či přesun dalších odpadkových košů. Dále Vám sdělujeme, že v ul. Sladkovského se nachází odpadkový koš u Okresního soudu.

S přáním pěkného dne

Petr Blahout
referent odboru správy majetku
Městský úřad Louny
Dětské hřiště
Eva Křížkova  |  24.3.2017 16:11:28
Dobrý den chci se zeptat kdo ma na starosti údržbu dětských hřišť?
Dnes si totiž moje dcera ošklivě pohmoždila nohu na hřišti u Lekarny "na Široké" a jen díky tomu že jste tam zrusily dve pískoviště a nechali z nich sundat dřevěné obložení a zústali tam ostre betonove základy!!
Takže co stím????
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 3.4.2017 8:02:02
Dobrý den, paní Křížková,
dětská hřiště jsou pravidelně kontrolována, odstranění zjištěných závad provádí dodavatelská firma na základě objednávek v rámci plnění rámcové smlouvy. Betonové obruby mís po dvou zrušených pískovištích nejsou součástí dětského hřiště, nejsou tedy herním prvkem určeným pro herní aktivity dětí, ale jsou součástí veřejné zeleně a proto také nesplňují obvyklé bezpečnostní požadavky herního prvku. V letošním roce dojde k osázení těchto prostor keři, mísy budou plnit funkci květníků. Tím by mělo dojít k eliminaci rizika pohybu dětí a případného zranění. Při kontrole provedené dne 31.03.2017 byl zjištěn odlomený kus betonu jedné z mís, který bude opraven.
Věříme, že je tato odpověď pro Vás dostačující.

S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
veřejná zeleň, rybářské lístky
Městský úřad Louny
Venceni psů
Alena Sunkovská  |  24.3.2017 13:28:17
Dobrý den rada bych se zeptala zda by nebylo možné aby se město postaralo o to aby zase na ruznych částech našeho města tj.sídlište,hřiště dětská atd.byli postaveny cedule Zákaz venceni psů.Kdysi davno u nás na sídlišti tyto cedule byli ale kamsi zmizeli.Chtěla bych to hlavně proto že někteří lidé v našem okolí venčí psi tak že vyběhnou z paneláku rano každy den v pul sedme jdou par kroku a u plotu kde sídlí specialni jesle venčí psa .Takových je mezi námi vice.Děkuji za odpověď.Sunkovska Alena ,Louny ul. Školní.
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 3.4.2017 7:58:23
Dobrý den, paní Sunkovská,
ve městě Louny platí Obecně závazná vyhláška Města Loun č. 7/2014 „kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích“. Tato vyhláška stanovuje, že: „Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem“. V návaznosti na zvýšený počet stížností ohledně čistoty města byla dne 15.02.2017 zveřejněna tisková zpráva apelující na povinnosti majitelů psů ohledně neznečisťování veřejných prostranství. I přestože úklid psích výkalů je povinností majitelů, Město Louny zajišťuje jejich odstraňování. Od prosince do března je tento úklid prováděn na plochách určených k venčení psů 2x měsíčně, na dalších plochách veřejné zeleně 1x měsíčně. V ostatních měsících je likvidace psích výkalů zajišťována v rámci sečí travních ploch. Na základě stížností byly i zpřísněny kontroly příslušných orgánů na dodržování výše zmíněné obecně závazné vyhlášky.
Výše zmíněnou vyhláškou (článek 3.) je na dětská hřiště výslovně zakázán vstup se psy, v čl. 2 jsou vymezeny prostory určené pro volné pobíhání psů. Rozmístění cedulí na všechny ostatní pozemky nezajistí respektování daných pravidel. V případě výskytu občanů způsobujících tyto nežádoucí jevy je potřeba kontaktovat příslušné orgány.
S přáním pěkného dne

Bc. Tereza Havlínová
odbor správy majetku
veřejná zeleň, rybářské lístky
Městský úřad Louny
Odchyt toulavých koček
Jana Rychtrová  |  20.3.2017 23:15:24
Dobrý den,
na stránkách MÚ Louny byla zveřejněna informace o odchytu a kastraci toulavých koček v polovině března, je 20.března a nic se neděje. Konkrétně kdy a jakých čtvrtích Loun se to týká? Chceme ochránit naše netoulavé domácí mazlíčky.
Děkuji za odpověď, Jana Rychtrová
Odpověděl: Bc. Jana Dlouhá, Sekretariát starosty | 28.3.2017 10:55:12
Dobrý den,
odchyt bude probíhat průběžně ve všech částech města a byl započat v lokalitě U Pramene sídliště Nad tratí. Doporučujeme označit domácí mazlíčky (např. čipováním, tetováním, známkou…) tak, aby nedošlo k záměně s toulavou kočkou, případně omezit jejich volný pohyb na veřejném prostranství. Odchycené zvíře bude před výkonem prohlédnuto veterinářem.

S pozdravem

Ing. Vladimíra Váchová
Odbor správy majetku
Městský úřad Louny
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load