Contacts

Search

Plan of weed control

Čistící zažízení WAVE, author: TSML
Likvidace plevele se provádí od dubna do listopadu na komunikacích ve městě Louny a v městských částech Brloh a Nečichy. Plevel je likvidován převážně moderní ekologickou metodou (horkou vodou). V menší míře, dle vhodnosti použití, bude ještě prováděna likvidace herbicidním přípravkem. Postřik je prováděn obvykle v době 10 až 14 dnů před plánovaným termínem likvidace plevele uvedeného v harmonogramu. Na místech, kde bude herbicidní přípravek využíván, bude umístěna informace o použití tohoto přípravku. Neprodleně po likvidaci plevele bude tento vzniklý odpad odstraněn z komunikace.
Blok / Měsíc Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad
Blok 1 21.4. 30.5.   3.7. 8.VIII 5.9. 10.10. 2.11.
Blok 2 13.4. 11.5. 1.6. 4.7. 10.8. 7.9. 4.10.  
Blok 3 4.4. 9.5. 6.6. 11.7. 22.8. 12.9. 17.10.  
Blok 4 11.4. 15.5. 20.6. 25.7. 18.8. 5.9. 24.10.  
Blok 5 13.4. 12.5. 8.VI 10.7. 24.8. 15.9. 26.10.  
Blok 6 18.4. 17.5. 27.6. 21.7.   12.9. 31.10.  
Blok 7 5.4. 19.5. 22.6. 17.7. 9.8. 7.9. 19.10.  
Blok 8 19.4. 22.5. 28.6.   1.8. 4.9. 6.10. 1.11.
Blok 9 21.4.   8.6. 15.7. 14.8. 18.9. 21.10.  
Blok 10 24.4.   29.6. 24.7. 16.8.   5.10.  
Blok 11 20.4. 24.5. 20.6. 27.7. 25.8.   2.10.  
Blok 12 25.4.   21.6.   7.8.   3.10.  
Blok 13   2.5. 2.6. 13.7. 23.8. 26.9.    
Blok 14 27.4.   19.6.   11.8.   11.10.  
Blok 15   4.5. 30.6.   9.8.   25.10.  
Komunikace I.  poř. 24.4. 26.5. 26.6. 27.7. 29.8. 27.9. 27.10. 14.11.
Komunikace II. poř. 26.4. 29.5. 23.6. 31.7. 31.8. 30.9. 30.10. 16.11.

Pozn.: Bloky, komunikace I. a II. pořadí jsou vymezeny v příloze č. 1 smlouvy.

BLOK č. 1
Petra Obrovce – sever
Petra Obrovce – u č.p. 2245 - 2247
Prokopa Holého – sever
nám. Kpt. Nálepky – vnější část
Kpt. Nálepky – sever
17. listopadu – včetně parkoviště za č.p. 2080 - 2079
Kosmonautů – sever + jen parkoviště před č.p. 2274 - 2275
Přemyslovců – sever, včetně plochy za č.p. 2013 - 2018
Tomanova – sever, včetně sídliště
Parašutistů
Kpt. Nálepky – průchod panelákem 2097 - 2098  
17. listopadu – průchod panelákem 2070  
17. listopadu – průchod panelákem 2072  

BLOK č. 2
Štefánikova – západ
Tyršovo nám. – parkoviště + chodník v úseku „masna“ - „Slavie“
Poděbradova – západ
Emila Filly – včetně chodníků u č.p. 1958 - 1966
Sladkovského – sever
Frotzlova  
Karla Stanislava Sokola
Purkyňova  
Maroldova  
Prokopova – včetně ručního čištění komunikace mezi č.p. 2652 - 2511
Cítolibská – sever

BLOK č. 3
nám. Kpt. Nálepky – vnitřní část
Kpt. Nálepky – jih
Prokopa Holého – jih
Petra Obrovce – jih + parkoviště u č.p. 2306
nám. Petra Obrovce
Suzdalské náměstí – u č.p. 2278 - 2281
Kosmonautů – jih
Slovenského národního povstání – včetně zadního traktu u č.p. 2081 - 2085
 – včetně prostoru za č.p. 2089 - 2093 (příjezdová komunikace a parkoviště)
Přemyslovců – jih
Březinova – od Slovenského národního povstání po ul. Tomanova
Březinova – parkoviště
Tomanova – jih
Beneše z Loun – šikmé stání (ručně)

BLOK č. 4
Poděbradova – východ
Sladkovského – jih
Štefánikova – východ
Fügnerova  
Husova – sever, včetně okolí hlavního nádraží ČD
Skupova
Šafaříkova
U Stadionu – bez parkoviště
Blahoslavova
Čs. armády – východ + jih

BLOK č. 5
Pionýrů
Školní
V Domcích
Vladimirská – sever, bez slepé části + parkoviště u č.p. 2491-2495
Vladimirská – parkoviště u „samoobsluhy“
Cítolibská – jih
Příčná
Lipová – západ
Vodárenská
Vladimirská – zadní trakt u č.p. 2455 - 2461
U Spravedlnosti
Vladimirská – podchod pod komunikací  
Spojovací – podchod pod silnicí  
Spojovací – podchod pod tratí  
 
BLOK č. 6
Husova – jih, včetně parkoviště u Domu kultury
U Stadionu – parkoviště
Čs. armády – západ + sever
Čeňka Zemana
Dukelská
Tylova
Lipová – východ
Zahradní – včetně parkoviště u č.p. 2462 - 2468
Vladimirská – jih
Školní – u č.p. 2448 - 2454

BLOK č. 7
Osvoboditelů – parkoviště u Komenského náměstí
Pražská – parkoviště proti 1. ZŠ
Mírové náměstí – šikmé stání
Na Valích – od Žatecké brány ke křižovatce s ul. Jakoubkova
Jakoubkova
Rakovnická – parkoviště pod Domovem pro seniory
Akátová
Jasanová
Javorová
Topolová
Jabloňová
Šeříková
Platanová
28. října – parkoviště pod Kauflandem
Mírové nám. č.p. 52 – průchod z Mírového náměstí  

BLOK č. 8
odstavné pruhy komunikace č. II/246 ve správě Správy a údržby silnic ÚK:
– obě strany od křižovatky ul. Václava Majera x ul. 28. října
až k nám. Konstantina Biebla
– Husova - od ul. Riegrova k č.p. 1809 + naproti č.p. 785
– Hrnčířská sever
– Osvoboditelů - od č.p. 510 k Suzdalskému náměstí
– SNP od č.p. 2093 k ul. 17. listopadu
u „Luny“ – parkoviště
Žižkova – parkoviště
Na Valích – od křižovatky s ul. Jakoubkova až k ul. Vrchlického
Smetanova – horní část (od Pudlovské k ul. Sailerova) - obě strany
Husova  – parkoviště u „Osmidomů“ (č.p. 1071)
Hrnčířská – nová komunikace na Rynečku

BLOK č. 9
MÚ II. – obě parkoviště (přímo nad MÚ II. i u hlavní silnice)
poliklinika – parkoviště

BLOK č. 10
J. Süssmilicha
Karla Aksamita
Josefa Schovánka
Františka Chlouby
Jarošova
Bezručova
Hálkova
Resslova
Dykova
Kollárova
Klicperova
Máchova
Alešova
Nerudova
Šrámkova
Arthura Breiského
Boženy Němcové
Myslbekova
Novopackého
Kuštova

BLOK č. 11
Sailerova
9. května
Elišky Krásnohorské
Palackého
U Pramenu
Smetanova – dolní část
U Nemocnice
Rybalkova – včetně ul. Na Horizontu
      – včetně žlabu v příkopu
St. K. Neumanna
Štědrého
Wolkerova
Dvořákova
Jiráskova – včetně podchodu u Lošana
Horova
Kimličkova
PhDr. Bořivoje Lůžka
Vojanova
Vrázova
Sokolovská
Haškova
5. května – spodní část (po křižovatku s Pudlovskou)
Svážek
Zdeňka Suchana
Na Foukalce – slepá část
Dalimilova
Kosmova  
Lucemburků
pod Komerční bankou – parkoviště
Vladimirská – slepá část

BLOK č. 12
Jablonského
Vladislavova
Svatopluka Čecha
Karlova
Říční – včetně ručního úklidu panelové komunikace na Vršovice
Jateční
Cukrovarská zahrada – včetně úseku u zimního stadionu (silnice i parkoviště)
Jeronýmova
Krátká
Baarova
Jungmannova
Mánesova
Lidická
U Matky Boží
Chelčického
V Oblouku
Slovenského národního povstání – parkoviště u č.p. 2059 - 2060, včetně přístup. komunikace
17. listopadu – parkoviště pod kotelnou
Mělecká

BLOK č. 13
Pobřežní
most Veslařů – cyklostezka
Svatopeterské náměstí – parkoviště
nám. Kpt. Nálepky – velké parkoviště
Slovenského národního povstání
 – ulice mezi finskými domky
 – u č.p. 1858 - 1865
Jana Švermy
Kosmonautů – jen parkoviště, vyjma parkoviště před č.p. 2274 - 2275
Holubova
Prof. Krátkého
Jana Jiskry
Březinova – úsek mezi ul. Tomanova a Jana Jiskry
Havlíčkova
Jana Želivského
Záviše Bradatého
Jana Rokycany
Jana Roháče z Dubé
Martina Rakovského
Osvoboditelů – u č.p. 880 – 865
Husova – zadní trakty u č.p. 2513 - 2516
Vítězslava Nezvala
U Zastávky
Vosátkova
Za Pragovkou

BLOK č. 14
Brloh
Nečichy
Na Losech
cyklostezka k Červenému vrchu
Dobroměřická
K Velodromu
Průmyslová – včetně žlabu v příkopu
Zeměšská – včetně dlážděného příkopu a propustku


Komunikace I. pořadí
vozovky a chodníky v ulicích:
Pivovarská
Beneše z Loun – včetně kolem kostela, tj. i za kostelem
Pražská
Mírové náměstí
nám. Zschopau
schody „Ohře“

Komunikace II. pořadí
a)  vozovky a chodníky v ulicích:
Komenského náměstí
Jakoubkova – včetně chodníku okolo divadla
Táboritská
Vrchlického
Česká
Bezejmenná
Hilbertova
Sladovnická
Žatecká – včetně okapového chodníku za Žateckou bránou podél hradeb (cca 5 m), včetně průchodu v Žatecké bráně
Na Valích – včetně chodníku okolo divadla
Českých Bratří
5. května – horní část, včetně úseku ulic Václava Majera - Šeříková
Pudlovská
Pod Nemocnicí – včetně parkoviště u budovy MÚ II.
Sportovní
Lidická – parkovací místa (dříve vyhrazená Telecomu) + Mánesova
(v úseku ul. Osvoboditelů - Lidická)
Štefánikova - u Pomeranče (č.p. 1657)

b)  chodníky v ulicích:
Poděbradova – úsek kolem kulturního domu „Zastávka“
chodníky Tyršova náměstí – úsek od restaurace Slavie do ulice V Oblouku, včetně chodníčku podél č.p. 1971 - 1974
– úsek „Říha“ až před č.p. 1967 - 1970 (strana u parkoviště)
Korunní
Pod Šancemi – včetně cyklostezky
Ve Fortně – včetně schodů k cyklostezce Pod Šancemi
Kosmonautů – včetně úseku kolem restaurace Na Široké, – včetně cyklostezky
Pod Cukrovarem
náměstí Benedikta Rejta
Suzdalské náměstí – okolo pomníku
Spojovací
nám. Rudé armády – okolo pomníku
chodníky u průtahu – Postoloprtská (včetně podchodu pod silnicí I/28),
Rakovnická, SNP, Žižkova, 28. října, Na Foukalce,
Hrnčířská (vč. plochy před autobusovým nádražím), Osvoboditelů, Václava Majera
Benátky – včetně cyklostezky
Za Pragovkou
Náměstíčko
Židovská
Klášterní
Ryneček
21.11.2016 17:27:01 | read 206x | Mgr. Kamila Jarolímková

Top news

All news
I want to send the news to email:
 
Město Louny

Twin-town

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Phone: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
ISDS: gc9bxmk
Contacts
Trade office
Office hours 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load