Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Starostové jsou pravidelně informováni o dostavbě D7

1

V pátek 10. února se na lounské radnici uskutečnila pravidelná prezentace průběhu příprav a realizace dílčích prací na dostavbě D7. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) informovali starosty obcí, v jaké fázi procesu se nacházejí jednotlivé úseky D7.  

První část prezentace byla věnována představení realizačního týmu, který se na dostavbě D7 podílí. Následně byla posluchačům představena legislativní složitost procesu získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Popsána byla i možná rizika, díky kterým není možné garantovat všechny termíny realizace. Hlavními zmiňovanými riziky byly: vypořádání majetkoprávních vztahů, nové požadavky normy a předpisy, připomínkovací řízení dotčených úřadů a správců nebo EIA (hodnocení vlivu záměru na životní prostředí). Starostové měli možnost se seznámit i s orientačními náklady na stavbu jednotlivých úseků. Pro úsek Louny, v délce 6,2 km, je počítáno s nálady zhruba 1 mld. Kč. V úseku Chlumčany, o délce 4,4 km, jsou odhadované náklady vyšší (cca 2,1 mld. Kč) zejména kvůli rozsáhlým zemním pracím a mostním objektům. Odhadované náklady na dostavbu 6 úseků D7 (Slaný, Panenský Týnec, Chlumčany, Louny, Postoloprty, Bitozeves) jsou vyčísleny na zhruba na 9,9 mld. Kč. Dostavba bude financována z národních zdrojů.

Realizační tým přípravy D7 představil jednotlivé úseky připravované dálnice, včetně stupně jejich rozpracovanosti. Pro úseky Louny zkapacitnění obchvatu a Chlumčany zkapacitnění upozornil na cca 8 měsíční zpoždění oproti původnímu harmonogramu z důvodu zpracování nové dokumentace EIA. Nové zpracování EIA probíhá současně s projektovou přípravou. Předpokládaný termín dokončení těchto dvou úseků je v roce 2022.

Vizualizace připravovaných úseků:

ŘSD ČR - Rychlostní silnice R7 - Chlumčany, zkapacitnění - 


ŘSD ČR - Rychlostní silnice R7 - Louny, zkapacitnění obchvatu


Pravidelné informování starostů o dostavbě D7

10.2.2017
1

1

 
2

2

 
 
15.2.2017 9:42:03 | přečteno 220x | Mgr. Kamila Jarolímková
Štítky: dálnice , d7 , řsd
 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load