Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Oficiální vyjádření k zrušení svozu komunálního odpadu 1x za 14 dní

Město Louny se dlouhodobě snaží řešit čistotu města. V uplynulých měsících proběhla řada místních šetření, které prováděly Odbor správy majetku Městského úřadu v Lounech a městská policie. Bohužel musíme konstatovat, že část spoluobčanů se nechová, jak by se očekávalo v 21. století. Při prováděných kontrolách bylo zjištěno, že někteří občané neukládají odpad do svých odpadových nádob, ale umisťují jej do odpadkových košů, které jsou součástí městského mobiliáře, nebo do větších odpadních nádob u bytových domů. Byly zaznamenány i případy, kdy svůj odpad na území města Louny likvidovali občané přilehlých obcí. V případě, že městská policie pachatele zajistila, byla mu ve správním řízení udělena pokuta.

O zrušení vývozu nádob na komunální odpad 1x za 14 dní bylo rozhodnuto s ohledem na uplatňování obecně závazné vyhlášky 1/2015 a zejména s ohledem na dodržování § 2 odst. 2 a 3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tak aby nedocházelo k hromadění odpadu v některých částech města. V takových případech by hrozilo riziko vytváření příhodných podmínek pro růst patogenních mikroorganismů, hlodavců a dalších škůdců a následná opatření v postižených oblastech by znamenala pro město nemalé náklady. Doprovodným jevem takové situace je také nepříjemný zápach okolo kontejnerových stání a to především v letních měsících.

V tomto smyslu je ochrana veřejného zdraví cestou k vytváření zdravých životních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění. Snahou je minimalizovat zátěže rizikovými faktory přírodních, životních a jiných podmínek překračujících obecně přijatelnou úroveň a představujících významné riziko poškození zdraví.

Stížnosti a připomínky některých občanů na zvýšení environmentální zátěže v podobě vyšší četnosti jízd svozových vozů jsou neopodstatněné. Vozidla svozové firmy projížděla i minulosti všechny části města nejméně 1x týdně.

Argumentace že i přes nížení objemu nádoby na 80 l s vývozem 1x za týden občany poškozuje, město reflektovalo. Po společných jednáních s firmou Marius Pedersen a.s. bude předložen Radě města Loun ceník na svoz nádoby na komunální odpad o objemu 60 l s četností svozu 1x za týden. Občanů, kteří separují a chovají se uvědoměle k životnímu prostředí i ostatním obyvatelům města, si velmi vážíme a nechceme, aby byli jakkoli poškozeni. Na druhou stranu musíme konstatovat, že i nadále budou probíhat kontroly počtu přihlášených osob v jednotlivých bytových jednotkách a domech. Na základě výsledků šetření budou obyvatelé vyzýváni k úpravě velikosti nádoby na komunální odpad nebo četnosti svozů.

Věříme, že nejen vedení města si váží vzhledu a čistoty Loun, ale i samotní občané nám budou nápomocni. Rádi bychom se ve vztahu k likvidaci komunálního odpadu přiblížili vyspělým státům. Naším cílem je abychom mohli občanům i návštěvníkům Louny prezentovat jako čisté město vhodné k žití.

Radovan Šabata
starosta města

Mgr. Jan Čermák
místostarosta

13.1.2017 8:54:46 | přečteno 291x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 

Aktuální informace

Ladislav Novák má pamětní desku na rodném domě Oficiální návštěva partnerského města Lučenec Projekční práce na novém objektu Městské plavecké haly v Lounech Prodejem druhotných surovin z původní plavecké haly město získalo necelých 1,3 mil. Kč Cycletour Louny- Barendrecht odstartovala Rada města schválila dotaci na nové CT pro lounskou nemocnici Pozvánka na vzpomínkové setkání - 105. výročí narození Kpt. Otakara Jaroše Příprava nového objektu Městské plavecké haly v Lounech probíhá podle harmonogramu Vzpomínková akce \"Svíčky za padlé\" Uzavření úřadu - pátek 7.7.2017 Zkouška průjezdnosti ulic ve městě Louny pro záchrannou techniku Čtvrtletní informování starostů o dostavbě dálnice D7 Louny mají „skleněnou popelnici“ Návštěva europoslance Pavla Svobody na lounské radnici Prohlášení vedení města Louny k \"protikuřáckému zákonu\" Spolupráce škol partnerských měst Loun a Lučence Vracíme sochu T. G. Masaryka do Loun Postup řešení nedostatku stomatologů v Lounech Pozvánka na setkání vedení města s občany Starostové jsou pravidelně informováni o dostavbě D7 Povinnosti majitelů psů Zemřel čestný občan města Loun Evžen Seidl Vedení města poděkovalo žákům za výjimečný lidský čin Setkání vedení města se zástupci firem a organizací Oficiální vyjádření k zrušení svozu komunálního odpadu 1x za 14 dní Instalace velkoformátové fotografie Vánoční blahopřání
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load