Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Záchranná stanice

ježci

Pokud naleznete na území obvodu Městského úřadu Louny, obce s rozšířenou působností poraněné živočichy, kontaktujte:

Záchrannou stanici Falco, Dolní Týnec u Litoměřic
( pí Tomšovská)
Tel.: 416 791 114,  606 280 121


Hlavní činností stanic je péče o zraněné živočichy a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody. Dalším okruhem činností je výchovné působení na veřejnost. Stanice jsou jednak cílem mnoha lidí i školních výprav a také samy organizují besedy s mládeží ve školách. Výchova je zaměřená především, na seznámení s druhy z naší přírody a na problematické činnosti člověka, které ty to druhy ohrožují.
Podobně se může kdokoli ujmout poraněného jedince. Platí zásada, že každý, kdo se ujal péče o handicapovaného jedince, je odpovědný za jeho zdraví a stav a je povinen zajistit o něj odpovídající péči. Tím se rozumí vhodné umístění, světelné vzdušné, tepelné a hygienické podmínky, odpovídající krmení, napájení a podobně. Za splnění této povinnosti se považuje i oznámení místa nálezu obci nebo předání do záchranné stanice. Uzdraveného jedince je povinné po doléčení okamžitě vypustit.
Pokud se handicapovaného jedince z přírody ujmete, je potřeba neprodleně oznámit tuto skutečnost orgánu ochrany přírody (podle stupně ochrany jsou  příslušné různé úřady), respektive požádat o výjimku  (jedná-li se o druh chráněný) nebo o odchylku ( u ostatních druhů), bez ohledu na to, jak dlouhá doba ošetření bude pravděpodobně potřeba.
Kontakt na orgán ochrany přírody MěÚ Louny, odbor životního prostředí, tel. 415 621 156, Ing. Dana Kastnerová.

1.12.2016 14:51:50 | přečteno 85x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load