Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ – r. 2017

Městský úřad Louny oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2017 (dále jen Program) v I. základním kole.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. Minimální podíl vlastníka je 10% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Požadovanou výši státního příspěvku je nutno zaokrouhlit na celé tisíce Kč tak, aby činila minimálně desetiprocentní a vyšší spoluúčast vlastníka kulturní památky.

Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny byla určena celková částka finanční podpory ve výši 1.097.000 Kč.

Zájemci mohou podávat žádosti na předepsaném formuláři a se všemi povinnými přílohami do 28.02.2017 na adresu: Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny. Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Městského úřadu Louny. Žádosti došlé po datu 28.02.2017 nebudou posuzovány a žadatelé budou o tomto vyrozuměni. Rovněž neúplné nebo chybné žádosti budou z posuzování vyřazeny.

Kontaktní osoba pro Program na odd. územního plánování a památkové péče, odboru stavebního úřadu Městského úřadu Louny:
Ilona Hesounová, tel: 415 621 211, 777 795 359, e-mail: i.hesounova@mulouny.cz

Více informací o Programu vč. žádostí, zásad a dalších náležitostí najdete na internetových stránkách www.mkcr.cz  (podpora obnovy – dotační okruhy - památky).

Pro žadatele je na výše uvedených internetových stránkách k dispozici formulář žádosti o zařazení akce obnovy do programu a dále: Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v r. 2017, Zásady Programu, Změna zásad programu č. 1 a Plná moc – vzor. Pro zajištění hladké administrativy a snadného zpracování žádostí neměňte, prosím, formáty písma ani grafickou úpravu formulářů.

Upozornění:
Nepřehlédněte „Podmínky pro přiznání příspěvku v r. 2017“ - sdělení o tzv. neuznatelných nákladech, na které nelze poskytnout příspěvek v rámci tohoto programu. Rovněž povinné spolu podíly vlastníků nelze uznat ve vztahu k neuznatelným nákladům!

ikona souboruVyhlašení pogramu: „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ – r. 2017

23.2.2017 13:51:51 | přečteno 110x | Mgr. Kamila Jarolímková
Štítky: dotace
 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load