Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Velkoobjemový odpad

Objemný odpad je takový odpad, který kvůli svým rozměrům a případně dalším vlastnostem nelze odložit do standardní nádoby na směsný komunální odpad. Jedná se zejména o různé vybavení domácností – nábytek, koberce, lina, matrace apod.

Pokud se těchto odpadů potřebujete zbavit, máte dvě možnosti:

1) odvozem do sběrného dvora. Každý občan města Loun má ve sběrném dvoře nárok na bezplatné odstranění 500 kg odpadu ročně.
2) při sběrové sobotě, které se v roce 2017 budou konat:

8. dubna
16. září
13. května14. října
24. června 4. listopadu


Při sběrové sobotě je možno od 8 h do 12 h odkládat pouze do přistavených velkoobjemových kontejnerů objemný odpad a kovy, a to starý nábytek, koberce, matrace a železný odpad.Tato akce je určena pouze pro občany, nikoliv pro podnikatele a právnické osoby, které mají povinnost nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Veškeré dotazy Vám zodpoví na tel. č. 415 656 740 zástupci společnosti Marius Pedersen a. s. nebo na tel. č. 415 621 147 zástupce odboru správy majetku Městského úřadu Louny Ing. Vladimíra Váchová.

Pokud potřebujete odložit objemné a nebezpečné odpady mimo řádný termín sběrové soboty, využijte, prosím, sběrného dvora v v Rybalkově ulici v Lounech.Odbor správy majetku MěÚ Louny upozorňuje, že odkládání odpadů mimo určené kontejnery bude posuzováno  jako  závažné  porušení  obecně  závazné vyhlášky č. 4/2017- kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Louny.
Věnujte, prosím pozornost změnám ve způsobu odkládání odpadů při sběrových sobotách! Odpady se mohou odkládat pouze do přistavených kontejnerů!

Mapka rozmístění kontejnerů - kliknutím zvětšíte

Maparozmístění kontejneů na velkoobjemový odpad - sběrová sobota, obrázek se otevře v novém okně


Z důvodu  přiblížení možnosti využití systému nakládání s odpady, stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 4/2017 i osaměle žijícím občanům v důchodovém věku, přijalo v této oblasti město Louny nové opatření. Osaměle žijící občané ve věku nad 70 let mohou využít možnosti odvozu objemného odpadu přímo z domova. V případě potřeby odevzdání objemného odpadu se laskavě obraťte  na pracovnici odboru správy majetku MÚ Louny Ing. Vladimíru Váchovou, tel. 415 621 147, e-mail: v.vachova@mulouny.cz . Váš  požadavek na odvoz bude předán kontaktní osobě svozové společnosti Marius Pedersen a.s. k vyřízení, která zabezpečí odvoz takto nahlášeného odpadu zdarma. Případné zneužití tohoto systému bude postihováno!

Sběrová sobota je určena pouze pro výše uvedené odpady a elektrozařízení a není určena pro odvoz směsného komunálního odpadu, stavebního odpadu (např. stavební suť, okna, bytová jádra apod), nebezpečných odpadů, biologicky rozložitelného odpadu (např. tráva, větve, listí apod.). Tyto odpady nebudou odváženy a jejich odkládání bude postihováno!!!

21.11.2016 16:07:14 - aktualizováno 5.4.2017 12:20:51 | přečteno 776x | Mgr. Kamila Jarolímková
Štítky: sběrová sobota , kontejner
 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load