Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Komunální odpad

Do směsného komunálního odpadu patří odpady, které již nelze dále vytřídit nebo využít. Jedná se zejména o zbytky potravin, nepoužitelné předměty denní potřeby, hygienické potřeby, rozbitý porcelán, keramika, zrcadla, znečištěný papír a textilie, vychladlý popel apod.

S komunálním odpadem nakládejte v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou č. 4/2017 - kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Louny.

Pro odkládání komunálního odpadu využívejte typizovaných sběrných nádob, které jsou k příslušné nemovitosti přiděleny na základě uzavřené Smlouvy o zajištění úhrady za nakládání se směsným komunálním odpadem (v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
Tuto smlouvu můžete uzavřít s pověřenou osobou společnosti Marius Pedersen a.s. v areálu sběrného dvora.

Aktuální ceník odvozu odpadu pro r. 2017 (schválila Rada města Louny usnesením č. 31/2017)

velikost nádoby

četnost odvozů

počet svozů

cena za 1 odvoz

cena za rok bez DPH

cena za rok s DPH 15%

Pytle 60 l

jednorázově

28,35

33,00 Kč

Pytle 110l

jednorázově

39,25

45,00 Kč


Nádoba 60l

1x týdně
5227,001 404 Kč
1 615 Kč

Nádoba 80 l

1x týdně

52

30,54

1 588 Kč

1 826 Kč

Nádoba 110 l

1x týdně

52

35,99

1 871 Kč

2 152 Kč

Nádoba 110 l

2x týdně

104

35,99

3 743 Kč

4 304 Kč

Nádoba 120 l

1x týdně

52

35,99

1 871 Kč

2 152 Kč

Nádoba 120 l

2x týdně

104

35,99

3 743 Kč

4 304 Kč

Nádoba 240 l

1x týdně

52

78,52

4 083 Kč

4 695 Kč

Nádoba 240 l

2x týdně

104

78,52

8 166 Kč

9 390 Kč

Nádoba 660 l

1x týdně

52

223,56

11 625 Kč

13 369 Kč

Nádoba 660 l

2x týdně

104

223,56

23 250 Kč

26 738 Kč

Nádoba 1100 l

1x týdně

52

338,06

17 580 Kč

20 217 Kč

Nádoba 1100 l

2x týdně

104

338,06

35 159 Kč

40 433 Kč

Nádoba 1100 l

3x týdně

156

338,06

52 739 Kč

60 650 Kč

Nádoba 1100 l

5x týdně

260

338,06

87 897 Kč

101 082 Kč

Nádoba 6000 l - uzavřený velkoobjemový kontejner s integrovanými vrchními víky

1x týdně

52

1 581,28

82 227 Kč

94 561 Kč

Nádoba 6000 l - uzavřený velkoobjemový kontejner s integrovanými vrchními víky

2x týdně

104

1 581,28

164 453 Kč

189 121 Kč

Nádoba 6000 l - uzavřený velkoobjemový kontejner s integrovanými vrchními víky

3x týdně

156

1 581,28

246 680 Kč

283 682 Kč

Hlavním důvodem změn, tj. zrušení četnosti vývozu 1x 2 týdny a nádob o objemu 340 l a 770 l, je snižování environmentálních a zdravotních rizik. K rozhodnutí vedly množící se případy nepořádku zejména u kontejnerových stání, odkládání domovního odpadu mimo určená místa, např. do odpadkových košů rozmístěných po městě, do (či vedle) nádob jiných občanů nebo na plochy veřejného prostranství. Vzhledem k rovnému a spravedlivému přístupu nebudou činěny výjimky.

V souvislosti s uvedenými změnami je potřeba provést úpravu stávajících smluv, které máte v oblasti nakládání s komunálním odpadem s Městem Louny uzavřené. Původci odpadů, kterých se změna týká, budou informování dopisem společnosti Marius Pedersen a.s., která je oprávněna v této věci za Město Louny jednat. Pro vyřešení svozu komunálního odpadu se dostavte laskavě do 10 dnů od obdržení dopisu do areálu sběrného dvora, ulice Rybalkova v Lounech. Pracovní doba kanceláře: po – pá 6.00 až 15.00 hod. (polední pauza 12.00 až 12.30 hod.), tel. číslo: 415 656 740.

V případě požadavku na změnu objemu nádoby např. v souvislosti s novou četností vývozu 1x týdně je možné podat si prostřednictvím odboru správy majetku Městského úřadu v Lounech žádost o změnu nádoby s odůvodněním a doložením počtu osob užívajících objekt, ke kterému má být nádoba přidělena. Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Váchová, tel. 415 621 147, e-mail: v.vachova@mulouny.cz


21.11.2016 15:56:21 | přečteno 265x | Mgr. Kamila Jarolímková
Štítky: popelnice
 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load