Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky

AKTUÁLNĚ

Realizace 2. etapy projektu Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky byla ukončena.  Město Louny na akci získalo opět dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť, tentokrát ve výši 1.919.875,49 Kč.
Realizaci stavební části provedla firma COLAS CZ, a.s., Praha 9, Vysočany, Ke Klíčovu 191/9 a revitalizaci zeleně – firma "ZAHRADNÍČEK, s.r.o.", Louny, Benátky 369.

  • Více o úpravách zde.
  • Fotodokumentce z realizace akce zde.
  • Srovnání stavu před relizací a po realizaci akce zde.

Dne 06.02.2014 byla na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslána žádost o dotaci na 2. etapu projektu opět z programu Podpora bydlení, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť .

V rámci této etapy jsou navrženy tyto akce:

Chodník Kpt. Nálepky před čp. 2214 – 2223 – jedná se o celkovou rekonstrukci chodníku vč. nových obrubníků, opěrné zdi a zábradlí a položení chrániček pro nové rozvody veřejného osvětlení.
Oprava komunikace v garážové kolonii v ul. Parašutistů – jedná se o opravu komunikace mezi stávajícími garážemi směrem k výstavišti, která propojí přírodní parkoviště u areálu výstaviště určené pro návštěvníky výstav, tato propoj by měla výrazně ulehčit parkování obyvatel sídliště v době konání výstav.
Revitalizace zeleně Kpt. Nálepky – jedná se o komplexní rozbor stávající zeleně a návrh nových sadových úprav na celém území sídliště.
Doplnění městského mobiliáře – 3x lavička, 5x odpadkový koš, 2x koš na psí exkrementy.

Celkové náklady akce, zčásti dle vysoutěžených cen a zčásti ještě podle projektových dokumentací, činí 3.523.664 Kč. V případě přiznání dotace by město mohlo získat částku až 2.466.565 Kč.Realizace akce „Oprava chodníků před MŠ Kpt. Nálepky a chodníku čp. 2239–2244“ byla ukončena. Celkové náklady po rekapitulaci víceprací a méněprací činily 2.040.909,95 Kč. Město Louny se nyní připravuje na podání žádosti o dotaci na II. etapu opět prostřednictvím programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj, která bude zahrnovat opravu chodníků čp. 2214–2223, opravu komunikace v garážové kolonii v ul. Parašutistů a komplexní revitalizaci zeleně sídliště Kpt. Nálepky. I v tomto případě je možné získat až 70 % uznatelných nákladů na spolufinancování akce.
Chodník, obrázek se otevře v novém okně
 Chodník 1, obrázek se otevře v novém okně

Město Louny dne 19.09.2013 podepsalo s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku 1.375.136 Kč. Opravu chodníků před MŠ Kpt. Nálepky a chodníku čp. 2239–2244 provede firma COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, která vzešla ze řádného výběrového řízení. Realizace 1. etapy Regenerace panelového sídliště bude zahájena v příštím týdnu.
Dne 21.05.2013 obdrželo město Louny od Ministerstva pro místní rozvoj tzv. Registraci akce, která v tuto chvíli znamená, že akce Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky – 1. etapa byla vybrána pro poskytnutí dotace.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce. Po té budou Ministerstvu pro místní rozvoj zaslány doplňující náležitosti k žádosti o dotaci a v případě kladné kontroly bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a doklady opravňující k čerpání finančních prostředků. Následně bude možné zahájit realizaci akce.

Dne 12.02.2013 byla na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslána žádost o dotaci na 1. etapu projektu.

Na základě výsledků ankety byl architektem města Ing. arch. Pavlem Čermákem zpracován projekt Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky, Louny, který odsouhlasilo Zastupitelstvo města Loun dne 11.12.2012. Projekt je možno si stáhnout níže v sekci Soubory ke stažení.

V tomto projektu je Regenerace panelového sídliště rozdělena do dvou etap:

I. etapa – rok 2013 zahrnuje opravu chodníků před MŠ Kpt. Nálepky a chodníku čp. 2239–2244. Na tuto etapu bude žádána dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení, podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť . Žádost bude podána v termínu do 15.02.2013.

II. etapa zahrnuje – opravu chodníku Kpt. Nálepky čp. 2214–2223, opravu komunikace v garážové kolonii v ul. Parašutistů a komplexní revitalizaci zeleně sídliště Kpt. Nálepky. O tuto etapu bude rovněž žádáno o dotaci v rámci výše zmíněného programu Ministerstva pro místní rozvoj, a to v roce 2014, pokud bude tento program vyhlášen a pokud bude přidělena dotace na etapu I.
Děkujeme všem, kteří jste vyjádřili svoje názory a vyplnili anketu týkající se Vašeho sídliště.

Z celkového počtu 597 oslovených domácností odpovědělo 68 respondentů (11,4 %).

Výsledky ankety spolu se stručným kometářem si můžete stáhnout níže.

PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ Kpt. NÁLEPKY

 Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci a předem se omlouváme za to, že vstupujeme do Vaší schránky s dotazníkem. Pokud využijete možnosti spolupodílet se na dalším rozvoji Vašeho sídliště, dovolte, abychom Vám sdělili, že Vaše odpovědi budou anonymní a budou sloužit jako podklad pro zpracování Projektu regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky v Lounech.

Vyplněný dotazník můžete odeslat na e-mail: pavelkova@mulouny.cz, případně si ho můžete vytisknout a vhodit do schránky Městského úřadu či infocentra v přízemí budovy MÚ na Mírovém nám. 35 cca do 10. srpna 2012.

Předem Vám děkujeme za spolupráci!

Odbor rozvoje města a správy budov, MÚ Louny

ikona souboruDotazník Regenerace panelového sídliště Kpt Nálepky
ikona souboruProjekt Regenerace panelového sídliště Kpt Nálepky
ikona souboruVyhodnocení ankety
17.1.2017 8:40:17 | přečteno 144x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load