Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Alej Louny – Zeměchy, propojení biocentra s biokoridorem

OP ŽP pro vodu pro vzduch a prirodu

V dubnu 2014 došlo k dokončení výsadeb stromořadí vedoucího z Loun, okolo bývalé vodárny, směrem k obci Zeměchy. V minulých letech byla provedena výsadba jednostranného stromořadí podél polní cesty od Loun směrem k Zeměchům až na hranici katastrálního území Louny a to v celkové délce cca 2,5 kilometru. V letošním roce vysadila firma Sadové úpravy Honka s.r.o., která vyhrála vypsané výběrové řízení, zbytek chybějící části aleje v délce 200 metrů, čímž došlo k propojení biocentra s biokoridorem a tím ucelení územního systému ekologické stability ÚSES a zároveň k vytvoření přírodní hranice mezi katastrálním územím Louny – Zeměchy.

V aleji byly vysazeny staré odrůdy jabloní Panenské české a Sudetské renety a hrušní odrůdy Clappova máslovka, které z volné krajiny postupně mizí. Mimo výsadby ovocných stromů byly také vysazeny duby letní a zimní, javory babyka, jasany, lípy, třešně, jeřáby a dále keře dřínu, řešetláku, svídy a hlohů. Celkový počet nově vysazených stromů je 59 ks a 200 ks keřů.
Ukončené stromořadí má délku cca 2,8 kilometrů a je vytvořeno z 379 stromů a 200 keřů, které patří do volné krajiny.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva č. 42
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory:  6.3 Obnova krajinných struktur
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/12.16925
Akceptační číslo: 13147036

Celkové náklady na projekt činily 170.451 Kč.
Celkové uznatelné náklady na akci (tj. náklady, které mohou být podpořeny z prostředků OPŽP) činily 170.379 Kč, z toho je příspěvek z fondu Evropské unie 161.860,05 Kč (95 %), příspěvek SFŽP ČR 8.518,95 Kč (5 %).

FOTOGALERIE PROJEKTU

OP ŽP pro vodu pro vzduch a prirodu, obrázek se otevře v novém okně

5.12.2016 11:02:15 | přečteno 114x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load