Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Standard č. 4a,4c - Personální zabezpečení výkonu sociálně právní ochrany dětí

4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany

Orgán sociálně právní ochrany dětí má stanovené organizační schéma viz. 
Organizační řád  MÚ Louny v platném znění a interním předpisem  stanoven počet zaměstnanců jednotlivých  odborů, oddělení a úseků  pro každý kalendářní rok. Počet pracovníků orgánu SPOD je celkem  14, v přímém výkonu  SPOD 11,2 úvazku (12 pracovníků)  + 1 úvazek  řízení vedení oddělení SPOD a 0,4 řízení vedoucí odboru SVaZ. Agenda dohod NRP je v celkovém úvazku 2 z toho 1,8 přímý výkon a 0,2 řízení vedoucí odboru. 

 • Orgán SPOD má zpracován  pracovní profil zaměstnance (viz vzor příloha č. 2) pro agendu:
  • CAN, NRP, kurátora pro děti a mládež, pracovnice terénu SPOD, pracovnici pro ukládání výchovných opatření a správních deliktů, pracovníky dohod v rámci NRP, pracovníka pro ústavní výchovy a cizí péče, vedoucí oddělení SPOD,
  • Každý zaměstnance je seznámen s pracovním profilem a pracovní náplní s popisem činností, které podepisuje při nástupu na pracoviště. 

4c Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany

 • Oprávnění a povinnosti zaměstnance  jsou zpracovány pro jednotlivé pracovní pozice – viz. pracovní profily.
 • Každý zaměstnanec má u sebe oprávnění  k výkonu činnosti SPOD, další je založeno na personálním oddělení a u vedoucí odboru.
 • Každý zaměstnanec má u sebe standardizovaný průkaz zaměstnance, ve kterém má stručně  vymezeny předpisy, které upravují jeho činnost.

Pracovní náplň a pracovní profil je založen:

 • u vedoucí odboru,
 • u vedoucích organizačních jednotek
 • v osobní kartě zaměstnance na personálním úseku (jen pracovní náplň) 
 • u každého zaměstnance
26.7.2017 13:40:07 | přečteno 24x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load