Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Standard č. 13 - Vyřizování a podávání stížností

13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny  klienty

13b  Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti  podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám

Městský úřad Louny má pro případ stížností zpracovaná pravidla  -  Pravidla Rady města Louny „pro přijímání a vyřizování petic a  stížností“ v platném znění.

V souladu se Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí má orgán SPOD zpracován postup  pro podávání stížností ( viz. příloha č. 1 a 2). 

I. Cílem procesu řešení stížnosti je zvýšení kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

II. Stížnost může podat:

 • fyzická osoba
 • právnická osoba.

Důvody pro podání stížnosti:

 • krácení práv a chráněných zájmů při nesprávném postupu orgánu sociálně  právní ochrany dětí,
 • proti nevhodnému chování pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

III. Informace k podání stížnosti jsou uveřejněny

 • na nástěnkách před kancelářemi odboru SVaZ
 • na webu MÚ

IV. Po vyřízení stížnosti je tato založena odděleně od spisové dokumentace rodiny a je uložena u vedoucí odboru SVaZ.

V. V případě, kdy klient nebo další osoba nehodlá podat stížnost ve smyslu Pravidel Rady města v platném znění, může se obrátit na pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí s podnětem ke konzultaci postupu orgánu sociálně-právní ochrany a situace dítěte.

Klient se s žádostí o řešení podnětu (který není stížností ve smyslu Pravidel RM) může obrátit na:

 • koordinátora případu,
 • vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru SVaZ,
 • vedoucí odboru SVaZ,
 • Krajský úřad ústeckého kraje,
 • MPSV,
 • Veřejného ochránce práv.

Podnět je nejprve řešen koordinátorem případu. Pokud nedojde k objasnění věci, bude s klientem věc projednána vedoucí organizační jednotky. Nedojde-li k vyřešení podnětu, bude věc vyřešena vedoucí odboru SVaZ. Pokud nebude stěžovatel spokojen, může se obrátit na Krajský úřad Ústeckého kraje, MPSV nebo Veřejného ochránce práv.

26.7.2017 13:40:38 | přečteno 26x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load