Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Standard č. 1 - Místní a časová dostupnost

1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu:

 1. Orgán SPOD MÚ Louny má správní obvod rozčleněn dle jednotlivých obcí a ulic města Louny (celého správního obvodu obce s rozšířenou působností) pro každého pracovníka.
 2. Každý pracovník je seznámen se svým správním obvodem, na dveřích každé kanceláře je seznam obcí a jednotlivých pracovníků, kteří mají tyto obce ve své působnosti. Na internetových stránkách MÚ Louny je tento přehled uveřejněn (viz. příloha č. 1).
 3. Každý návštěvník z výše uvedených přehledů pozná, na kterého pracovníka se může obrátit. V případě nepřítomnosti příslušného pracovníka  je na dveřích kanceláře označen  jmenovitě zástup. Zastupitelnost na odboru SVaZ je vedena v písemné podobě a založena u vedoucí odboru SVaZ. Při změně je s ní každý zaměstnanec seznámen na poradě odboru SVaZ.
 4. K zajištění poskytování sociálně právní ochrany v pracovní době je v celém správním obvodu využíváno služebních vozidel  s řidičem i bez řidiče (pracovníci, kteří mají referentské zkoušky), případně hromadných dopravních prostředků.
 5. V případě nutnosti je možné využít taxislužby, s níž má město Louny uzavřenu písemnou smlouvu (ta je založena v pohotovostním kufru pro výkon SPOD a u vedoucí odboru SVaZ).  V případě, kdy policie není schopna účast při policejním úkonu (výslechu) zajistit, vydá o této skutečnosti následně potvrzení.

1b Doba výkonu sociálně právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně právní ochrany je zajištěn každý pracovní den mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost

 1. Poskytování sociálně právní ochrany dětí se přizpůsobuje vždy cílové skupině, plánuje se dle možností a potřeb klientů. Výjimku tvoří mimořádné události, které je třeba řešit bezodkladně.
 2. Pracoviště orgánu sociálně - právní ochrany dětí má stanoveny úřední hodiny pro veřejnost, které jsou vyvěšeny na nástěnce odboru SVaZ a na budově MÚ Louny. Mimo stanovenou pracovní dobu je výkon SPOD zajištěn v rámci pracovní pohotovosti. Toto je ošetřeno smluvním vztahem mezi pracovníkem a zaměstnavatelem. Rozpis pracovní pohotovosti vyhotovuje odpovědný pracovník odboru vždy jedenkrát za půl roku. S rozpisem pohotovostí je seznámen každý pracovník orgánu SPOD.
 3. Ke komunikaci při pracovní pohotovosti je určen mobilní telefon s telefonním číslem  603 192 322, se kterým jsou seznámeny všechny důležité  spolupracující instituce – PČR, soudy OSZ atd.
 4. Vnitřním předpisem odboru SVaZ  je určen postup  při řešení případů bezodkladně v pracovní době. Tento je založen u vedoucí odboru SVaZ.
 5. Vnitřním předpisem odboru je stanoven postup při řešení případů bezodkladně v době pracovní pohotovosti. Tento je založen u vedoucí odboru SVaZ.
26.7.2017 13:39:49 | přečteno 17x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load