Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Zvláštní příjemce důchodové dávky

1. Základní informace k životní situaci

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce nebo jeho zákonný zástupce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním.

Obecní úřad dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce dávky důchodového zabezpečení plní ustanovené povinnosti. Neplní-li své povinnosti řádně, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.

Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný písemně prostřednictvím formuláře. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.

3. Podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu se podává na obecním nebo městském úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V žádosti se uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu a důvody podání žádosti. V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu. V tomto případě se vyžaduje vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného a jeho neschopnosti přebírat důchod.

Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) zákona 500/2004 Sb. (správní řád), ustanoví správní orgán opatrovníka osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět, a z tohoto důvodu se nejsou schopni k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu vyjádřit. V případě, že obecní úřad pro správní řízení v dané věci musí ustanovit oprávněné osobě opatrovníka, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v rodině a blízkých osobách oprávněné osoby.

Podmínkou je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu. Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem.

4. Kontakty

Tiskopis žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu si lze vyžádat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Louny, Pod Nemocnicí 2379, I. patro, kancelář č. 217 (telefonní číslo 415 621 231) nebo u sociální pracovnice Nemocnice Louny v případě, že oprávněný příjemce důchodové dávky je zde hospitalizován.

26.7.2017 14:35:52 | přečteno 37x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load