Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

3. jednání Řídícího výboru MAP ORP Louny

MAP

Dne 20. června 2017 proběhlo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Louny 3. jednání Řídícího výboru MAP ORP Louny.

V úvodu předsedkyně řídícího výboru Ing. KIadivová seznámila účastníky s programem jednání. Poté manažer projektu Ing. Kočí sdělil přítomným aktuální informace k MAP ORP Louny, informoval o revizi Strategického rámce MAP a o dokončení Analytické části dokumentu MAP a jeho východiscích. Dále shrnul činnost realizačního týmu a pracovních skupin. Následně byl přítomnými členy schválen aktualizovaný Strategický rámec (verze 02) a analytická část MAP. Ing. Kočí seznámil členy řídícího výboru s možnostmi a formami zapojení do aktivit implementace Krajského akčního plánu (KAP) a s harmonogramem aktivit MAP pro další období. V rámci diskuse byli přítomní informováni o aktuální situaci v rámci výzev IROP a o plánovaných dotačních možnostech v rámci Místních akčních skupin (MAS Vladař o.p.s. a MAS Serviso, o.p.s.).

11.7.2017 11:14:03 | přečteno 65x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load