Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Odbor školství, kultury a sportu

Odbor zajišťuje
SAMOSPRÁVA
zajišťuje metodické řízení příspěvkových organizací města
zpracovává rozpočet kapitoly 14 - příspěvkové organizace
měsíčně poukazuje všem příspěvkovým organizacím provozní příspěvek dle schváleného rozpočtu
provádí dohled nad hospodařením příspěvkových organizací zřízených městem:
 kontroluje pololetní a roční rozbory hospodaření příspěvkových organizací
 kontroluje a předává na příslušný krajský úřad za každé čtvrtletí roku uzávěrky za příspěvkové organizace
zpracovává obecně závazné vyhlášky v oblasti školství, které jsou v kompetenci samosprávy obcí
spolupracuje s komisí pro výchovu a vzdělávání
podává žádost o zápis, výmaz a změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení
připravuje konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů školských organizací zřízených Městem Louny (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a to včetně jejich zveřejnění a následných úkonů
spolupracuje s interním auditorem na kontrole příspěvkových organizací
STÁTNÍ SPRÁVA
zpracovává návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných dle platných zásad MŠMT ČR a krajskými normativy školám a školským zařízením za ORP Louny a předává je příslušnému krajskému úřadu za příslušný kalendářní rok
zpracovává přípravu podkladů pro dohadovací řízení a předložení na příslušný krajský úřad
zpracovává návrhy úprav rozpočtů finančních prostředků ze státního rozpočtu v průběhu kalendářního roku a předává je příslušnému krajskému úřadu
průběžně kontroluje a sleduje čerpání státních prostředků a plnění jednotlivých ukazatelů včetně návrhů na odstranění nedostatků
připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT ČR a MF ČR k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování KÚ
eviduje a zpracovává údaje z jednotlivých účelových dotací (projektů) ze státního rozpočtu, do kterých se školy a školská zařízení přihlašují
kontroluje a analyticky vyhodnocuje čtvrtletní výkazy o mzdových prostředcích a pracovnících škol a školských zařízení podle druhu a typu zařízení
vede dokumentaci škol a školských zařízení, shromažďuje a zpracovává statistické výkaznictví za regionální školství, ze školní matriky, metodicky a odborně vede příspěvkové organizace v oblasti výkaznictví, kontroluje správnost odeslaných údajů a zajišťuje přenos dat na MŠMT
při své činnosti spolupracuje s nadřízenými orgány, krajským úřadem, MŠMT apod.
vede přestupkovou agendu v oblastí školství 
Kontakty


Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load