Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Jednání pracovních skupin č. 3, 4 a 5

MAP

č. 3 Matematická gramotnost v základním vzdělávání / Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
č. 4 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků / Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání / Kariérové poradenství v základních školách
č. 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Dne 30. 3. 2017 proběhlo v zasedací místnost OHK Louny (Komenského náměstí 2661) jednání PS č. 3, 4 a 5, na němž se sešli členové těchto pracovních skupin spolu s Realizačním týmem MAP ORP Louny. Jednání zahájil manažer projektu Ing. Tomáš Kočí, přivítal zúčastněné a ve stručnosti je seznámil s obsahem jednání. Vysvětlil účastníkům roli a význam vzdělávání (resp. obsah KA „Budování znalostních kapacit“) v MAP a vyzval je k diskuzi o potřebách společných vzdělávacích aktivit mezi všemi aktéry vzdělávání v území s ohledem na zaměření příslušné pracovní skupiny. V dalším průběhu se jednání zaměřilo na působnost a význam Místních akčních skupin (resp. „MASek“) s ohledem na potenciální financování drobnějších investičních záměrů v regionu. V závěrečné fázi pak upozornili členové realizačního týmu na možnost aktualizace investičních záměrů, uvedených ve strategickém rámci MAP. Aktualizace strategického rámce se plánuje na červen 2017.

6.4.2017 14:44:14 | přečteno 51x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load