Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Novinky v oblasti předškolního vzdělávání od školního roku 2017/2018

• Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před nástupem do základní školy

Dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon) od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2017 předškolní vzdělávání povinné.

• Povinnost přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místa pobytu dítěte (dále jen spádová mateřská škola) – viz. § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání v souladu s § 34 odst. 5 školského zákona.

• Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol se provádí dle trvalého pobytu dítěte v souladu s ustanovením § 178 odst. 2 školského zákona.

Školské obvody spádových mateřských škol ve městě Louny vymezuje obecně závazná vyhláška města Loun - OZV 1/2017 „o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných městem Louny“.

• Přednostně přijímané děti

U zápisu do mateřských škol pro školní rok 2017/2018 budou v souladu s novelou školského zákona přednostně přijímány:

  • děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu dané spádové mateřské školy, na které se bude od 1.9.2017 vztahovat povinné předškolní vzdělávání, tj. děti, které k 31.8.2017 dovrší věku minimálně 5 let
  • děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu dané spádové mateřské školy, které k 31.8.2017 dovrší věku minimálně 4 let (účinné od 1.9.2017)

Pro mladší děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu dané spádové mateřské školy bude přednostní přijímání uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského zákona.

• Změna termínu zápisu

Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na období od 2. května do 16. května. Termín zápisu stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem (viz. § 34 odst. 2 školského zákona). 

11.4.2017 12:39:59 | přečteno 202x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load