Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Ohlášení turnaje malého rozsahu

V souvislosti s přijetím zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách je obec od 1. 1. 2017 příjemcem ohlášení turnaje malého rozsahu.
Turnaj malého rozsahu dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, je turnaj v karetní hře s omezeným vkladem pro jednotlivého účastníka na 500 Kč za 24 hodin.
Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována. Ohlášení musí být učiněno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Kdo je oprávněn v této věci jednat?
Právnická osoba se sídlem v ČR nebo jiná právnická osoba, která má sídlo v ČR, jiném členském státě EU nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání.  

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení turnaje malého rozsahu, spolu s doložením všech zákonných podkladů, které vyžaduje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to osobně, datovou schránkou či poštou.

Náležitosti ohlášení:

  • název a sídlo provozovatele (popř. plnou moc k jednání ve věci turnaje)
  • název a popis ohlašovaného turnaje malého rozsahu
  • adresu místa turnaje
  • dobu, po kterou bude hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení
  • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem
  • herní plán

Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad Louny, ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

20.6.2017 12:59:23 | přečteno 39x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load