Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Ohlášení tomboly

V souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. je obec od 1. 1. 2017 příjemcem ohlášení tomboly.

 • Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována.
 • Ohlášení musí být učiněno nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení.
 • Provozovatel tomboly s herní jistinou 100 a více tisíc korun je povinen tombolu nahlásit příslušnému obecnímu úřadu.
 • Tombola s herní jistinou nižší než 100 tisíc korun ohlášení nepodléhá.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Právnická osoba se sídlem v ČR nebo jiná právnická osoba, která má sídlo v ČR, jiném členském státě EU nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení tomboly, spolu s doložením všech zákonných podkladů, které vyžaduje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to osobně, datovou schránkou či poštou.

Náležitosti ohlášení:

 • název a sídlo provozovatele (popř. plnou moc k jednání ve věci tomboly)
 • název a popis ohlašované tomboly
 • adresu místa tomboly
 • dobu, po kterou bude tombola provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem
 • identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování
 • herní plán 

Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad Louny, ekonomický odbor. 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

24.11.2016 7:38:52 - aktualizováno 20.6.2017 12:31:34 | přečteno 105x | Mgr. Kamila Jarolímková
Štítky: místní poplatek , tombola , ples
 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load