Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad  vykonává v přenesené působnosti státní správu na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živností, tj. živností koncesovaných i ohlašovacích (vázaných, řemeslných a živnosti volné). Dále vykonává další činnosti na úseku státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a zvláštními právními předpisy, zejména kontrolní a dozorovou činnost. Vykonává přenesenou působnost na úseku vedení evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovává avíza o změnách a doplnění údajů získaných ze základních registů a určených informačních systémů. 
 
Obecní živnostenský úřad zajišťuje 
příjem a vyřízení ohlášení živností, provádění změn,přerušení a rušení živnostenských oprávnění
příjem a rozhodování o udělení koncesovaných živností, jejich změn, přerušení a rušení
prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM) předávání dat na další stanovené úřady
poradenství v oblasti živnostenského podnikání
vydávání příslušných výpisů,potvrzení o určitém zápisu,popř. potvrzení,že určitý zápis v ŽR není
živnostenskou kontrolu a ukládání sankcí za porušení povinností stanovených živnost.zákonem
dozor nad dodržováním povinností stanovených zvláštními právními předpisy 
spolupráci s dalšími orgány státní správy, státního odborného dozoru a kontroly
zpracování avíz  získaných ze základních registrů a určených informačních systémů
evidenci  zemědělských podnikatelů, vydávání osvědčení, provádění jejich změn 
rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 
Kontakty 
Formuláře

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load