Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Kontakty

Vyhledávání v seznamu
Název odboru:
JménoFunkceKontaktE-mail

vedení města

Radovan ŠabataStarosta+420 415 621 142starosta@mulouny.cz
Mgr. Jan ČermákMístostarosta+420 415 621 167mistostarosta@mulouny.cz
Ing. Libuše ŠkodováVnitřní audit+420 415 621 138l.skodova@mulouny.cz

Tajemník

Ing. Renáta ČapkováTajemník+420 415 621 126r.capkova@mulouny.cz

Kancelář úřadu

Ing. Eva ŠafrováVedoucí kanceláře úřadu+420 415 621 135e.safrova@mulouny.cz
Bc. Rostislav FričInformatik+420 415 621 207r.fric@mulouny.cz
Ing. Michal ŠkeříkInformatik+420 415 621 153
+420 737 214 184
m.skerik@mulouny.cz
Iveta KrejčováRecepce, vzdělávání+420 415 621 171i.krejcova@mulouny.cz
Ivana VochomůrkováRecepční+420 415 621 169i.vochomurkova@mulouny.cz
Mgr. Kamila JarolímkováSprávce spisové služby GINIS a webu+420 415 621 103k.jarolimkova@mulouny.cz
Helena FůsováVedoucí personálního úseku a vzdělávání, mzdová účetní+420 415 621 143h.fusova@mulouny.cz
Jana KožíškováPersonalista+420 415 621 177j.koziskova@mulouny.cz
Michal OvšonkaVedoucí úseku vnitřní správy úřadu, zástupce vedoucí odboru, volby, krizové řízení+420 415 621 101m.ovsonka@mulouny.cz
Hana KučerováPodatelna+420 415 621 134h.kucerova@mulouny.cz
Jana NovotnáPodatelna+420 415 621 134j.novotna@mulouny.cz
Jaroslava ChmelíkováPracovník pro předarchivní péči, ztráty a nálezy+420 415 621 160j.chmelikova@mulouny.cz
Jiří VargaŘidič - údržbářj.varga@mulouny.cz
Bc. Jana DlouháSekretariát starosty+420 415 621 146j.dlouha@mulouny.cz
Lenka RubešováSekretariát starosty+420 415 621 146l.rubesova@mulouny.cz
Ilona HesounováSpráva budovy a dispečink, zásobování+420 415 621 125
+420 777 795 359
i.hesounova@mulouny.cz
Iva Adamcováuklízečka
Irena Hudečkováuklízečka
Dana Johnováuklízečka
Zdeňka Pařízkováuklízečka

Odbor správní

Ing. Jana Dvořákovávedoucí správního odboru+420 415 621 264j.dvorakova@mulouny.cz
Ing. Radek Lávicvedoucí dopravního oddělení+420 415 621 248r.lavic@mulouny.cz
Antonín Fuxregistr silničních vozidel+420 415 621 248a.fux@mulouny.cz
Libor Strnadregistr silničních vozidel+420 415 621 252l.strnad@mulouny.cz
Markéta Zemanováregistr silničních vozidel+420 415 621 252m.zemanova@mulouny.cz
Hana Hlavatářidičské průkazy+420 415 621 238h.hlavata@mulouny.cz
Lucie Paškovářidičské průkazy+420 415 621 238l.paskova@mulouny.cz
Čestmír Spoustazkušební komisař+420 415 621 237c.spousta@mulouny.cz
Ing. Jan Macháčekvedoucí přestupkového oddělení+420 415 621 255j.machacek@mulouny.cz
Marie Drástovápřestupky+420 415 621 259m.drastova@mulouny.cz
Jaroslava Fůsovápřestupky+420 415 621 260j.fusova@mulouny.cz
Bc. Taťána Křížkovápřestupky+420 415 621 262t.krizkova@mulouny.cz
Bc. Věra Polaneckápřestupky+420 415 621 257v.polanecka@mulouny.cz
Ing. Lucie Sedláčkovápřestupky+420 415 621 258l.sedlackova@mulouny.cz
Ing. Barbora Zeibichovápřestupky+420 415 621 243b.zeibichova@mulouny.cz
Eva Žurmanovápřestupky+420 415 621 276e.zurmanova@mulouny.cz
Vlasta Jirkovskávedoucí správního oddělení+420 415 621 246v.jirkovska@mulouny.cz
Naděžda Králováevidence obyvatel+420 415 621 271n.kralova@mulouny.cz
Olga Fuxováevidence obyvatel, ověřování+420 415 621 270o.fuxova@mulouny.cz
Jaroslava Hájkovámatrika+420 415 621 112j.hajkova@mulouny.cz
Zuzana Havránkovámatrika, ověřování+420 415 621 164z.havrankova@mulouny.cz
Jarmila Konečnáobčanské průkazy a cestovní doklady+420 415 621 285j.konecna@mulouny.cz
Dagmar Ofnerováobčanské průkazy a cestovní doklady+420 415 621 250d.ofnerova@mulouny.cz
Stanislava Vincíkováobčanské průkazy a cestovní doklady+420 415 621 250s.vincikova@mulouny.cz
Miluše Vápeníkovápracovník správního odboru+420 415 621 233m.vapenikova@mulouny.cz

Odbor správy majetku

Ing. Blanka SunkovskáVedoucí odboru správy majetku+420 415 621 139b.sunkovska@mulouny.cz
Hana Platilováasistent vedoucího odboru+420 415 621 157h.platilova@mulouny.cz
Ing. Eva Pavelkovádotační manažer+420 415 621 149e.pavelkova@mulouny.cz
Ing. Iveta Rulfovámanažer veřejných zakázek+420 415 621 163i.rulfova@mulouny.cz
Ing. Ingrid Juklovávedoucí oddělení dopravy a veřejného pořádku, bytové hospodářství+420 415 621 165i.juklova@mulouny.cz
Monika TicháDopravní úřad pro taxislužbu, městskou a autobusovou dopravu, BESIP,vydávání oprávnění a osvědčení pro SME+420 415 621 172m.ticha@mulouny.cz
Ing. Vladimíra Váchováodpadové hospodářství+420 415 621 147v.vachova@mulouny.cz
Petr BlahoutSpráva místních komunikací, vyhrazení trvalého parkovacího místa držitelům průkazek ZTP a ZTP/P. Spolupráce s fi. Technická správa města Loun s.r.o.+420 415 621 129p.blahout@mulouny.cz
Bc. Tereza Havlínováspráva veřejné zeleně, rybářské lístky+420 415 621 110t.havlinova@mulouny.cz
Roman KrupkaZvláštní užívání místních komunikací, nájemní smlouvy, smlouvy o kauci, veřejné osvětlení, parkování ve vymezených oblastech města+420 415 621 141r.krupka@mulouny.cz
Bc. Pavlína SémováZvláštní užívání veřejného prostranství (skládky, stavební zařízení, reklamy apod.), výběr poplatků za zvláštní užívání, ochrana zvířat proti týrání+420 415 621 140p.semova@mulouny.cz
JUDr. Hilmi Yassen Saleh, Ph.D.vedoucí oddělení majetkoprávní, právní zastupování+420 415 621 155h.saleh@mulouny.cz
Alice Menšíkovámajetková správa+420 415 621 179a.mensikova@mulouny.cz
Věra Sommovápronájem, propachtování a výpůjčka pozemků ve vlastnictví města, uzavírání příslušných smluv, hřbitovy+420 415 621 104v.sommova@mulouny.cz
Miroslava Neubertovázajišťování podkladů a uzavírání smluv pro převod majetku+420 415 621 180m.neubertova@mulouny.cz
Ing. Dana Šimonovázajišťování podkladů pro převod nemovitého majetku, věcná břemena+420 415 621 133d.simonova@mulouny.cz
Jitka Bažantovávedoucí oddělení rozvoje města a správy majetku+420 415 621 137j.bazantova@mulouny.cz
Ing. Petra Fikarovázajištění investičních akcí+420 415 621 115p.fikarova@mulouny.cz
Miroslav Jedlička, Dis.zajištění investičních akcí+420 415 621 151m.jedlicka@mulouny.cz
Dana Lávicovázajištění investičních akcí+420 415 621 124d.lavicova@mulouny.cz
Bc. František Vágnerzajištění investičních akcí+420 415 621 176f.vagner@mulouny.cz

Ekonomický odbor

Ing. Romana KrameriusováVedoucí ekonomického odboru+420 415 621 114r.krameriusova@mulouny.cz
Ing. Jana VasilčinováVedoucí ekonomického oddělení+420 415 621 120j.vasilcinova@mulouny.cz
Milada Krupkováúčetní – evidence majetku+420 415 621 144m.krupkova@mulouny.cz
Alice Kundelováúčetní – platební styk s bankou, faktury, pokladna+420 415 621 117a.kundelova@mulouny.cz
Dagmar Bártlováúčetní – výdaje+420 415 621 121d.bartlova@mulouny.cz
Karla Klímováúčetní, pokladna, výpůjčky z fondu oprav+420 415 621 181k.klimova@mulouny.cz
Ing. Martina Kaplanovávedoucí oddělení pohledávek a místních poplatků+420 415 621 184m.kaplanova@mulouny.cz
Bc. Radka Šlajcherová, DiS.evidence psů, povolování VHP, tomboly, dopravní+420 415 621 131r.slajcherova@mulouny.cz
Ivana KrálíčkováPracovník odboru - pokuty Městské policie, pokuty+420 415 621 148i.kralickova@mulouny.cz
Ing. Martina KladivováVedoucí úseku rozpočtu, správce rozpočtu+420 415 621 158m.kladivova@mulouny.cz
Martina LavičkováSprávce rozpočtu+420 415 621 128m.lavickova@mulouny.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Mgr. Iva Vildová, DiS.vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví+420 415 621 229
+420 736 500 970
i.vildova@mulouny.cz
Mgr. Naděžda Davidová, DiS.Vedoucí sociálně zdravotního úseku, dohody NRP, přestupky a výchovná opatření+420 415 621 289
+420 731 642 443
n.davidova@mulouny.cz
Bc. Marie Vachová, DiS.Dohody náhradní rodinné péče+420 415 621 221
+420 731 143 854
m.vachova@mulouny.cz
Milan Fürstlpracovník pro zdravotnictví+420 415 621 230
+420 737 214 189
m.furstl@mulouny.cz
Mgr. Jana Ondrákovávedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví+420 415 621 225
+420 604 226 606
j.ondrakova@mulouny.cz
Bc. Pavel Prchlík, Dis.sociální pracovník pro ústavní výchovy a cizí péče+420 415 621 266
+420 736 500 985
p.prchlik@mulouny.cz
Jaroslava Adámková, DiS.kurátor pro děti a mládež+420 415 621 226
+420 604 226 607
j.adamkova@mulouny.cz
Petra Střelcovákurátor pro děti a mládež+420 415 621 226
+420 736 500 988
p.strelcova@mulouny.cz
Věra Antropiusová, DiS.sociální pracovnice na úseku sociálně právní ochrany dětí+420 415 621 254
+420 736 500 983
v.antropiusova@mulouny.cz
Elena Bilá, DiS.sociální pracovnice na úseku sociálně právní ochrany dětí+420 415 621 253
+420 736 500 998
e.bila@mulouny.cz
Ria Černásociální pracovnice na úseku sociálně právní ochrany dětí+420 415 621 201
+420 604 226 601
r.cerna@mulouny.cz
Alena Firstlová, DiS.sociální pracovnice na úseku sociálně právní ochrany dětí+420 415 621 228
+420 736 500 989
a.firstlova@mulouny.cz
Michaela Slavíková, DiS.sociální pracovnice na úseku sociálně právní ochrany dětí+420 415 621 269m.slavikova@mulouny.cz
Andrea Suchá, DiS.sociální pracovnice na úseku sociálně právní ochrany dětí+420 415 621 203
+420 736 500 971
a.sucha@mulouny.cz
Miroslava Holečková, DiS.sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči+420 415 621 272
+420 604 226 602
m.holeckova@mulouny.cz
Pavlína Olivová, DiS.sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči+420 415 621 202
+420 736 500 987
p.olivova@mulouny.cz
Bc. Taťána Tkadlečkovávedoucí úseku sociální práce a prevence+420 415 621 235t.tkadleckova@mulouny.cz
Jindřich Ibl, DiS.terénní sociální pracovník+420 415 621 231
+420 736 500 990
j.ibl@mulouny.cz
Hana Prokopová, DiS.sociální pracovník+420 415 621 231h.prokopova@mulouny.cz
Aneta Machová, DiS.terénní sociální pracovnice pro rodiny s dětmi+420 415 621 232
+420 731 143 859
a.machova@mulouny.cz

Odbor životního prostředí

Ing. Marie Novákovávodní hospodářství, povodňová komise města, zástupce vedoucího odboru životního prostředí+420 415 621 208
+420 737 214 180
m.novakova@mulouny.cz
Bc. Jana Slaničkoválesní hospodářství a myslivost+420 415 621 239j.slanickova@mulouny.cz
Ing. Marcela Novákováodpadové hospodářství+420 415 621 279
+420 736 500 997
marcela.novakova@mulouny.cz
Bc. Lenka Borlováochrana ovzduší, vodní hospodářství+420 415 621 278l.borlova@mulouny.cz
Ing. Dana Kastnerováochrana přírody+420 415 621 227d.kastnerova@mulouny.cz
Ing. Ivana Rozborovávodní hospodářství+420 415 621 268
+420 737 214 185
i.rozborova@mulouny.cz

Stavební úřad

Ing. Kateřina Todtovávedoucí odboru stavebního úřadu+420 415 621 214k.todtova@mulouny.cz
Lenka Stříbrnáarchiv, sekretariát+420 415 621 288l.stribrna@mulouny.cz
Dana Zörnerovásekretariát+420 415 621 213d.zornerova@mulouny.cz
Kateřina Aksamitovávedoucí oddělení stavebního řádu+420 415 621 206k.aksamitova@mulouny.cz
Bc. Libor Malýpracovník oddělení stavebního řádu+420 415 621 263l.maly@mulouny.cz
Ing. Kristýna Matějovápracovník oddělení stavebního řádu+420 415 621 236k.matejova@mulouny.cz
Monika Pospíšilovápracovník oddělení stavebního řádu+420 415 621 277m.pospisilova@mulouny.cz
Lucie Šáchovápracovník oddělení stavebního řádu+420 415 621 212l.sachova@mulouny.cz
Pavla Weberovápracovník oddělení stavebního řádu+420 415 621 209p.weberova@mulouny.cz
Jan Krejčíspeciální stavební úřad pro stavby silnic II. a III. třídy a místních komunikací+420 415 621 224j.krejci@mulouny.cz
Václav Zlatohlávekspeciální stavební úřad pro stavby silnic II. a III. třídy a místních komunikací+420 415 621 286v.zlatohlavek@mulouny.cz
Bc. Zbyněk Zeibichvedoucí oddělení územního plánování a památkové péče+420 415 621 210z.zeibich@mulouny.cz
Ing. Ivanka Makariusovápracovník oddělení územního plánování a památkové péče+420 415 621 205i.makariusova@mulouny.cz
Mgr. Martina Mráčkovápracovník oddělení územního plánování a památkové péče - státní památkové péče+420 415 621 211m.mrackova@mulouny.cz

Živnostenský úřad

Miroslava IblováVedoucí odboru živnostenského úřadu+420 415 621 220m.iblova@mulouny.cz
Ing. Martina HradeckáKontrola, evidence zemědělských podnikatelů+420 415 621 219m.hradecka@mulouny.cz
Jana LíšťanskáRegistrace podnikatelů, živnostenský rejstřík+420 415 621 218j.listanska@mulouny.cz
Helena DanišováRegistrace podnikatelů+420 415 621 217h.danisova@mulouny.cz
Eva StrasserováRegistrace podnikatelů+420 415 621 216e.strasserova@mulouny.cz

Odbor školství, kultury a sportu

Ludmila Říhováreferent - státní správa ve školství+420 415 621 132l.rihova@mulouny.cz
Ing. Hana Veselíkovározpočtář – účetnictví příspěvkových organizací+420 415 621 150h.veselikova@mulouny.cz
Eva Hejnáspráva majetku+420 415 621 154e.hejna@mulouny.cz
Ludmila Novákováveřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města+420 415 621 175l.novakova@mulouny.cz
7.12.2016 15:25:50 | přečteno 11329x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load