Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Záštita starosty města Loun

Záštita starosty města patří mezi čestné pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není rozhodnuto Radou města Loun jinak. Starosta města Loun může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými společenskými, kulturními, sportovními, vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi, které jsou konány na území města Loun a jsou pořádány místními organizacemi. Ve výjimečných případech může být poskytnuta záštita i organizaci s působením v jiném městě. Záštita bude poskytována na akce s nadregionálním charakterem. Záštita nebude poskytována na akce komerčního charakteru.

Podmínky pro udělení záštity jsou následující:

  1. žádost o záštitu starosty města musí být podána minimálně 3 měsíce před datem konáníakce
  2. záštitu je nutné uvádět na všech souvisejících materiálech (např. letáky, plakáty,pozvánky, katalogy, atd.)
  3. prezentace této záštity při samotné akci a v médiích
  4. uvedení loga města na propagačních materiálech v odpovídající velikosti a na
  5. odpovídajícím místě

Pořadatelům akcí, nad kterými převzal záštitu starosta města je udělen souhlas s užíváním loga města Loun k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce.
Toto je nutné uvést v žádosti.

V případě, že je požadována účast starosty na příslušné akci může být zastoupen místostarostkou popř. jiným členem rady města, kterého jmenuje rada města, o čemž je žadatel včas informován sekretariátem starosty.

Pokud je záštita přislíbena starostou města, popř. jeho zástupcem, zpravidla není poskytována jiným voleným členem zastupitelstva - o případné výjimce rozhoduje rada města.

Záštita může být poskytnuta na základě písemné žádosti pořadatele akce v případě, že splňuje všechny výše uvedené podmínky. Žádost se adresuje sekretariátu starosty města
Loun, který je shromažďuje. O poskytnutí záštity rozhoduje starosta, místostarostka a tajemnice MÚ.

V zájmu urychlení vyřízení Vaší žádosti o záštitu uveďte v žádosti co nejvíce informací k dané akci např. viz vzor žádosti.

Po uskuteční dané akce organizátor akce sekretariátu starosty města Loun doloží, že během akce byla záštita starosty města Loun viditelně a důstojně prezentována (např. zasláním
letáku, programu, pozvánky, závěrečné zprávy popř. jiného výstupu z akce).
Pro více informací kontaktujte Lenku Rubešovou, rubesova@mulouny.cz, tel. 415 621 146

ikona souboruVzor - Záštita starosty města Loun

ikona souboruTiskopis - Záštita starosty města Loun

22.11.2016 9:52:45 | přečteno 221x | Mgr. Kamila Jarolímková
Štítky: záštita , akce , propagace
 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load