Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Významné krajinné prvky

Lounská tůňka, autor: Josef Tecl

Seznam registrovaných významných krajinných prvků podle § 6 z. č. 114/1992 Sb. 

VKP č. 1 - „Lounská tůňka“

k.ú. Louny  - 0,5570 ha
Registraci provedl MěÚ Louny v roce 1993.
Významný prvek ekologické stability krajiny. Výskyt  vzácných druhů živočichů, jarní shromaždiště obojživelníků a vhodná plocha k jejich rozmnožování.

VKP č. 2 - „Lenešická tůňka“

k.ú.  Lenešice - 0,9342 ha
Registraci provedl MěÚ Louny v roce 1998, aktualizace v roce 2007.
Pozemek je významným prvkem ekologické stability krajiny. Výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin a chráněných druhů živočichů.


VKP č. 3 „Dubová alej Louny - Dobroměřice“

k.ú. Louny, délka 750 m
Registraci provedl MěÚ v roce 2002, upřesnění v roce 2007.
Alej podél místní komunikace oboustranná, celkem se v ní nachází 97 dubů, zachovalé stromořadí, významný krajinotvorný prvek. Nejmohutnější dub letní v aleji byl OkÚ Louny v roce 2002 vyhlášen jako památný strom.
 


VKP č. 4 „Blšanský chlum“

k. ú. Blšany u Loun,  výměra 0,3496 ha
Registraci provedl MěÚ v roce 2004.
Geologický jev, významná krajinná dominanta, vystupuje v krajině jako nápadný neovulkanický hřbítek.  Výchoz čedičové horniny se sloupcovitou  i kulovitou odlučností.

V roce 2005 bylo území Blšanského chlumu a okolí nařízením vlády čl 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných stanovišť, vyhlášeno evropsky významnou lokalitou (EVL). Výměra EVL je 18,4263 ha v k. ú. Blšany u Loun, Chlumčany a zahrnuje i území Malého chlumu. EVL bylo vyhlášeno za účelem ochrany přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).

Přástevník kostivalový

V prosinci 2011 zahájil Krajský úřad Ústeckého kraje řízení za účelem vyhlášení lokality Blšanského chlumu za zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka. Orientační výměra navrhovaného ZCHÚ Blšanský chlum je 7,35 ha.

vyznamné krajinné prvky

Lounská tůňka 1, autor: Josef Tecl

Lounská tůňka 1

 
Lounská tůňka, autor: Josef Tecl

Lounská tůňka

 
Blšanský chlum

Blšanský chlum

 
 
1.12.2016 13:02:03 | přečteno 115x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load