Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Památné stromy

Seznam stromů v územním obvodu obce s rozšířenou působností Města Louny

Vysvětlivky:
O: obvod kmene stromu (měřeno ve výši 130 cm nad zemí)
V: výška stromu
S: stáří stromu (odhad)


Oldřichův dub, obrázek se otevře v novém okně 
1/ Oldřichův dub
Peruc p. č. 84/1 – lesní půda
Dub lesní – Quercus robur O: 745 cm, V: 29 m, S: 1000 let
Vyhláška ONV Louny ze dne  14.9. 1989 – účinnost od 1. 10. 1989.
Ke stromu se váže pověst o knížeti Oldřichovi (vládl v letech 1014 – 1034) a Boženě.
V roce 1993 a 1995 strom vyhořel a je poškozený. 
 Lípa u sv  Vojtěcha, obrázek se otevře v novém okně 2/ Lípa u sv. Vojtěcha
Ročov p. č. 75/12
Lípa velkolistá – Tilia platyphylla O: 490 cm, V: 25 m, S: 300 let
Vyhláška ONV Louny ze dne 14. 9. 1989 – účinnost od 1. 10. 1989.
U kapličky sv. Vojtěcha na okraji. 
 Lípa v Ročově, obrázek se otevře v novém okně 3/ Lípa v Ročově
Ročov p. č. 703/2
Lípa srdčitá. Tilia cordata O: 450 cm, V: 15 m, S: 300 let
Vyhláška ONV Louny ze dne 14. 9. 1989 – účinnost od 1. 10. 1989.
Na návsi v centru obce naproti nákupnímu středisku. U stromu je lavička. 
 Linda Na brodech, obrázek se otevře v novém okně 
4/ Linda Na brodech
Lenešice p. č. 315/1
Topol bílý – Populus alba O: 720, V: 28m, S: 160 let.
Vyhláška ONV Louny ze dne 14. 9. 1989 – účinnost od 1. 10. 1989.
U řeky Ohře naproti cukrovaru.
 Tis červený, obrázek se otevře v novém okně 5/ Tis červený
Ročov p. č. 65/5
Tis červený – Taxus baccata  O: 130 cm, V: 12 m,  S: 400 let
Vyhláška ONV Louny ze dne 14.9.1989 – účinnost od 1.10.1989.
V zahradě u jídelny ZD.
 Dřezovec trojtrnný, obrázek se otevře v novém okně 6/ Dřezovec trojtrnný
Slavětín p. č. 644/1
Dřezovec trojtrnný – Gleditsia triacanthos O: 150 cm, V: 20 m, S: 80
Rozhodnutí RŽP OkÚ Louny čj. 47/246/OP/92 ze dne 11. 6. 1992
- nabylo právní moci 1. 7. 1992
V obci naproti rodnému domu Konstantina Biebla.
 Akát bílý, obrázek se otevře v novém okně 7/ Akát bílý
Cítoliby p. č. 13
Trnovník akát /Akát bílý/ - Robinia pseudoaccacia O:300 cm, V: 20 m, S: 100 let
Rozhodnutí RŽP OkÚ Louny čj. ŽP 35/95-246/Sal ze dne 6. 1. 1995
- nabylo právní moci 31. 1. 1995.
Na zahradě u budovy fary v centru obce.  
 Lípa u Smolnice, obrázek se otevře v novém okně 8/ Lípa u Smolnice
Smolnice p. č. 334
Lípa srdčitá – Tilia cordata O: 310 cm, V: 15 m, S: 100 let
Rozhodnutí RŽP OkÚ Louny čj. ŽP556/96-246/Sal ze dne 6. 6. 1996
- nabylo právní moci 25. 7. 1996
Mimo obec – po levé straně silnice od Toužetína do Smolnice  
Z 02.07.2012 na 03.07.2012 při bouři s deštěm došlo k rozlomení památné lípy. Z důvodu zániku stromu byla rozhodnutím Městského úřadu Louny, odboru SÚ a ŽP, ze dne 05.11.2012 zrušena ochrana památného stromu – právní moc 24.11.2012.
 Lípa zelená, obrázek se otevře v novém okně 9/ Lípa zelená
Smolnice p. č. 297/1
Lípa zelená – Tilia euchlora O: 400 cm, V: 15 m, S: 250 let
Rozhodnutí RŽP OkÚ Louny čj: 616/99 – 246 ze dne 23. 6. 1999
- nabylo právní moci 16. 7. 1999
U kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici.  
 Buk v Bitinském lese, obrázek se otevře v novém okně 10/ Buk v Bitinském lese
Slavětín p. č. 401
Buk lesní – Fagus sylvatica  O: 280 cm, V: 23 m, S: 100 let
Rozhodnutí RŽP OkÚ Louny čj. 1439/01-246/Sal ze dne 24. 7. 2001
- nabylo právní moci 21. 8. 2001
Poblíž cesty na Débeř, v porostu bříz.
 Lípa srdčitá u fary ve Smolnici, obrázek se otevře v novém okně 
11/ Lípa srdčitá u fary ve Smolnici
Smolnice p. č. 3 u fary čp. 1
Lípa srdčitá – Tilia cordata O: 360 Cm, V: 18m, S: 200 let
Rozhodnutí RŽP OkÚ Louny č. j. 1634/04-246/Kr ze dne 20. 8. 2001
- nabylo právní moci 22. 9. 2001
Strom roste na zahradě fary č. 1 ve Smolnici (u hřbitova).  
 Platan javorolistý, obrázek se otevře v novém okně 12/ Platan javorolistý
Louny p. č. 4119
Platan javorolistý – Platanu acerifolia O: 252 cm, V: 30 m, S: 150 let
Rozhodnutí RŽP OkÚ Louny čj. 895/2002-246 ze dne 30.5.2002
- nabylo právní moci 19.6.2002
V parku T. G. M.
 Jinan dvoulaločný, obrázek se otevře v novém okně 13/ Jinan dvoulaločný
Louny p. č. 2685
Jinan dvoulaločný – Ginko biloba O: 183 cm, V: 12 m, S: 50 let
Rozhodnutí RŽP OkÚ Louny čj. 993/2002-246 ze dne 17. 6. 2002
- nabylo právní moci 9. 7. 2002.
V areálu Obchodní akademie a SZŠ v Lounech  
 Dub letní Volenice, obrázek se otevře v novém okně 14/ Dub letní Volenice
Volenice p. č. 394/1 O: 690 cm, V: 15 m, S: 500 let
Dub letní – Quercus robur
Rozhodnutí RŽP OkÚ Louny čj. 1241/02-246 ze dne 2. 8. 2002
- nabylo právní moci 3. 9. 2002
U jezu naproti mlýnu Pátek v k. ú. Volenice, na levém břehu Ohře.  
 Dub letní v Dubové aleji, obrázek se otevře v novém okně 15/ Dub letní v Dubové aleji
Louny p. č. 5037
Dub letní – Quercus robur O: 376 cm, V: 20m, S: 150 let
Rozhodnutí OkÚ Louny čj. 1351/02-246/Ko ze dne 26. 8. 2002
- nabylo právní moci 14. 9. 2002
V Dubové aleji vedoucí z Loun do Dobroměřic.  
 Lípa malolistá Sinutec, obrázek se otevře v novém okně 16/ Lípa malolistá Sinutec *
Sinutec p. č. 140
Lípa malolistá – Tilia cordata O: 382 cm, V: 14 m S:
Rozhodnutí Správy CHKO České středohoří čj. 624/97-Ro ze dne 14. 4. 1997
U kaple Sv. Víta, *  v CHKO  
 Buk lesní v Budlíně, obrázek se otevře v novém okně 17/ Buk lesní v Budlíně
Žerotín p. č. 832/1
Buk lesní – Fagus sylvatica O: 420 cm, V: 20m S: 105 let
Rozhodnutí MěÚ Louny čj. 2324/04/ŽP/Sal ze dne 25. 5. 2004
- nabylo právní moci 17. 6. 2004
V lesním porostu u lesní cesty, směr na Bor.
 Jírovec maďal u rybníčku na návsi, obrázek se otevře v novém okně 18/ Jírovec maďal u rybníčku na návsi
Pnětluky p. č. 752/1
Jírovec maďal- Aesculus hippocastanum O: 290 cm, V: 16 m, S: 100 let
Rozhodnutí MěÚ Louny zn. MULN/21898-I/2005/OŽP ze dne 21. 12. 2005
- nabylo právní moci 14. 2. 2006
U rybníčku na návsi.
 Dub pod Perucí, obrázek se otevře v novém okně 19/ Dub pod Perucí
Peruc p. č. 210/1
Dub letní – Quercus robur O: 410 cm, V: 24 m, S: 240 let
Rozhodnutí MěÚ Louny zn. MULN/22598-I/2005/OŽP ze dne 20. 1. 2006
- nabylo právní moci 10. 2. 2006
Pod Perucí poblíž Oldřichova dubu, v porostu napravo od přístupové cesty z obce. 
 Borovice u studánky, obrázek se otevře v novém okně 20/ Borovice u studánky
Peruc p. č. 154
Borovice lesní – Pinus silvestris O: 230 cm, V: 31 m, S: 160 let
Rozhodnutí MěÚ Louny zn. MULN/21929-I/2006/OŽP ze dne 19. 1. 2006
- nabylo právní moci 10. 2. 2006
Za koupalištěm, lokalita V lázních.  
 Jilm u čerpací stanice, obrázek se otevře v novém okně 21/ Jilm u čerpací stanice
Černčice  p. č. 106/24
Jilm vaz – Ulmus laevis O: 486 cm, V: 25 m, S: cca 100 let
Rozhodnutí MěÚ Louny zn. MULN/25251-I/2006/OŽP ze dne 24. 1. 2006
- nabylo právní moci 14. 2. 2006
V břehovém porostu Ohře za masokombinátem Louny 
 Dub letní v Lužeradech, obrázek se otevře v novém okně 22/ Dub letní v Lužeradech
Louny p. č. 5091/1
Dub letní – Quercus robur  O: 430 cm, V: 20 m, S: 200 let
Rozhodnutí MěÚ Louny zn.: MULN/20067-I/2007/OŽP ze dne 24. 10. 2007,
- nabylo právní moci 15. 11. 2007
Na naučné stezce Lužerady na břehu Ohře.  
 Jilm u tůně, obrázek se otevře v novém okně 23/ Jilm u tůně
Lenešice p. č. 4432
Jilm vaz obecný – Ulmus laevis  O: 440 cm,  V: 25 m, S: 180 let
Rozhodnutí MěÚ Louny zn.:MULN/13864-II/2007/OŽP ze dne 29. 10. 2007
- nabylo právní moci 17. 11. 2007
Na břehu řeky Ohře poblíž Lenešické tůně  
 Hrušeň  u Křížů, obrázek se otevře v novém okně 24/ Hrušeň  u Křížů
Horní Ročov  p. č. 183 (stavební)
Hrušeň obecná – Pyrus Communis, O: 140 cm, V: 5 m, S: 106 let
Rozhodnutí MěÚ Louny zn. MULN/9398/2009/OŽP ze dne 17.07.2009
- nabylo právní moci 15.08.2009
V Horním Ročově na zahradě Adamců u čp. 108, u odbočky ze silnice na Třeboc
 Jírovec u Kleinova statku, obrázek se otevře v novém okně 25/ Jírovec u Kleinova statku
Konětopy u Pnětluk p. č. 71
Jírovec maďal – Aesculus hippocastanum, O: 2,94 m V:19,8 m, S: 150 let
Rozhodnutí MěÚ Louny zn. MULN/19555/2009/OŽP ze dne 21.01.2010
- nabylo právní moci 16.02.2010
Před statkem čp. 16 v Konětopech

1.12.2016 14:19:45 | přečteno 238x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load