Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Ochrana ovzduší

Výkon přenesené působnosti na úseku ochrany ovzduší – ve smyslu zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon):

  • orgán ochrany ovzduší vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona
  • zpřístupňuje informace podle tohoto zákona
  • nařizuje odstranění závad u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona, ukládá opatření k nápravě těchto závad
  • ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původcem závadného stavu
  • kontroluje dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona, za nedodržení povinností jim ukládá nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů
  • kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře u fyzických osob a za nedodržení povinností jim ukládá pokuty

Informace dle zákona č. 201/2012 - Závazná stanoviska

Závazná stanoviska k umístění zdrojů znečišťování ovzduší, nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

2.12.2016 13:17:10 - aktualizováno 24.5.2017 16:48:15 | přečteno 157x | Mgr. Kamila JarolímkováCelý článek
 
2.12.2016 13:15:00 | přečteno 157x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load