Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Lovecký lístek

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí vydá lovecké lístky pouze osobám, které mají trvalý pobyt ve správním obvodu Městského úřadu Louny.

Podmínky pro vydání loveckého lístku:

 • věk – lovecký lístek lze vydat osobám starším 16 let
 • vyplnění žádosti o vydání loveckého lístku (formulář je k dispozici na odboru životního prostředí)
 • předložení dokladu o složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 • bezúhonnost
 • doklad o pojištění (pro případ odpovědnosti za škodu) – pro členy mysliveckých
 • organizací je dokladem o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace,v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle zákona o myslivosti
 • doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas (cizinci)
 • doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)
 • úhrada správního poplatku (v pokladně na Městském úřadu Louny)

Druhy loveckých lístků a výše správního poplatku (hradí se na odboru životního prostředí MÚ Louny):

 • lovecký lístek na 1 den 30,00 Kč
 • lovecký lístek na 5 dní 50,00 Kč
 • lovecký lístek na 30 dní 70,00 Kč
 • lovecký lístek na 6 měsíců 100,00 Kč
 • lovecký lístek na 12 měsíců 150,00 Kč
 • na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol (na nichž je myslivost povinným vyučovacím předmětem) a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce správní poplatek 75,00 Kč
 • na dobu neurčitou správní poplatek 1000,00 Kč
 • pro cizince lze vydat lovecký lístek pouze na dobu určitou a to na 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo 12 měsíců
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na nichž je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává lovecký lístek na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole

Bližší informace:

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí - Pod nemocnicí 2379; 2. podlaží, kancelář č. 327, tel. 415 621 239 - Bc. Jana Slaničková, e-mail: j.slanickova@mulouny.cz

2.12.2016 13:00:14 | přečteno 194x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load