Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Legislativa - státní památková péče

Legislativa související s výkonem státní památkové péče

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , v platném znění
 • Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění
 • Vyhláška č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
 • Vyhláška č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy
 • Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
 • Nař. vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
 • Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 159/1991 Sb.
 • Předpis č. 73/2000 Sb.m.s. - Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy
 • Předpis č. 99/2000 Sb.m.s. - Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy
 • Rozhodnutí Okresního úřadu Louny č.j. RK/1547/95/401-No ze dne 20.11.1995 – Vymezení ochranného pásma souboru kulturních památek „Kotěrovy dělnické kolonie v Lounech“ včetně pokynů ochrany
 • Rozhodnutí Okresního úřadu Louny č.j. RK/1371/1993 z 17.12.1993 – Vymezení ochranného pásma inundačního mostu v Lounech
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích,  v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
18.11.2016 13:09:33 | přečteno 65x | Romana Lencova
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load