Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Informace pro spoluvlastníky obytných domů zřízených na pozemcích Města Louny

Vážení občané a spoluvlastníci obytných domů na pozemcích Města Louny,

považujeme za vhodné Vás informovat, že Zastupitelstvo města Loun schválilo prodej pozemků pod obytnými domy za kupní cenu 300 Kč/m2 usnesením číslo 60/2009 ze dne 21.09.2009 a usnesením číslo 23/2011 ze dne 11.04.2011.

Zároveň Vám  sdělujeme, že Zastupitelstvo města Loun usnesením č. 9/2014 ze dne 24.02.2014, schválilo vzdání se předkupního práva k bytovým domům na pozemcích města schválených k prodeji dle výše uvedeného usnesení, a to s ohledem na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1.1.2014.

Je zájmem Města Louny a domníváme se, že i zájmem spoluvlastníků obytných domů, aby došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a trvalé stavby na něm stojící.

Město Louny je připraveno na základě Vámi podané žádosti o odkoupení pozemku pod obytným domem zpracovat kupní smlouvu včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

V případě Vašeho zájmu, o odkoupení pozemku do podílového spoluvlastnictví, na kterém stojí obytný dům ve Vašem podílovém spoluvlastnictví, kontaktuje pracovnici majetkoprávního oddělení Městského úřadu v Lounech Miroslavu Neubertovou,
tel. 415 621 180, email: neubertova@mulouny.cz.

S úctou
Ing. Blanka Sunkovská
vedoucí odboru správy majetku
Městského úřadu Louny

18.11.2016 13:29:40 | přečteno 91x | Romana Lencova

Navigace

Odbory městského úřadu

 

Aktuální informace

Investiční akce na Městském zimním stadionu v Lounech Úředníci mají k dispozici elektrokolo Rekonstrukce vnitřního vybavení Domova pro seniory v Lounech Tašky na separovaný odpad Masaryk už oblékl hliněný kabát Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Bezpečná cesta do školy“ Restaurátorské práce na pomníku obětem bojů proti fašismu na Suzdalském náměstí v Lounech Oprava vozovky v ul. Tomanova a Březinova č.p. 2204-2401, Louny – posunutí realizace akce Náhradní výsadba v ulici Poděbradova Oprava vozovky v ul. Tomanova a Březinova č.p. 2204-2401, Louny Poškození boxů na uskladnění kol Výstavy, svatby, kavárna i takové využití by mohl mít podle projektu Pavilon A Poškozený herní prvek na dětském hřišti ČSA Sběrová sobota biologicky rozložitelného odpadu Plnění podzemních kontejnerů na separovaný odpad Prezentace projektové dokumentace na akci „ Rekonstrukce Pavilonu A na výstavišti v Lounech“ Kastrace toulavých koček Nabídka svozu bioodpadu platná od 1. 3. 2017 Podzemní kontejnery na separovaný odpad Uzavření části ulice Na Valích Podzemní kontejnery na separovaný odpad Informace pro občany Loun v oblasti nakládání s odpady Poškozený herní prvek v Parku gen. Fajtla Parkovací karty na rok 2017 Umístění 5 boxů na kola v ul. Hrnčířská, Louny Informace o odpadech pro nadcházející období a rok 2017 Informace pro spoluvlastníky obytných domů zřízených na pozemcích Města Louny Novela vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load