Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Sociální práce v terénu

Sociální pracovník obce se zaměřuje na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jim přirozeném prostředí. Sociální práce se dále zaměřuje na tvorbu příznivých společenských podmínek a to tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle.  Podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a  společenské spravedlnosti a solidarity.

Cílové skupiny:

• skupiny, jednotlivci nebo komunity

 • nezaměstnaní,
 • osoby v hmotné nouzi,
 • osoby se zdravotním nebo duševním onemocněním,
 • osoby závislé na péči jiné osoby, včetně osob pečujících,
 • senioři,
 • rodiny či jednotlivci ohrožení komplikovanou sociální situací,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením, zejména z důvodu ztráty bydlení,
 • oběti trestné činnosti a domácího násilí,
 • osoby předlužené a ohrožené dluhovou pastí, včetně poradenství k insolventnosti.

sociální práce zahrnuje tyto činnosti

•  Sociální pracovník
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
 • provádí posouzení životní situace klienta,
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění,
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta,
 • zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů,
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta,
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
 • spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů,
 • zachovává mlčenlivost o všech osobních (důvěrných) údajích.
 • Sociální pracovník je dále pověřen vedením agendy zvláštního příjemce důchodu a agendy veřejného opatrovníka.

18.11.2016 12:22:12 | přečteno 83x | Romana Lencova

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load