Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Legislativa

Předpisy, kterými se oddělení školství a příspěvkových organizací ve své činnosti zejména řídí:

Zákony :

 • zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů zákon
 • zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon 563/1991 Sb.o účetnictví
 • zákon 200/1990 Sb. o přestupcích

Nařízení:

 • nařízení vlády 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vyhlášky:

 • vyhláška 492/2005 Sb.o krajských normativech - vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování - vyhláška 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání - vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  a žáků nadaných
 • vyhláška 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání - vyhláška 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • vyhláška 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky - vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
12.12.2016 11:35:15 | přečteno 123x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load