Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Poplatek za výherní hrací přístroj

Dne 1.1.2012 vstoupil v účinnost zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, v jehož rámci byl změněna  Část 1 Položka 21 Přílohy - Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 • V důsledku této změny je stanoven za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry správní poplatek ve výši 5 000 Kč
 • a za změnu povolení 3 000 Kč.


Povolování provozu výherních hracích přístrojů ( VHP) upravuje zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách.

Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladší 18 let.

Žádost o povolení provozu VHP obsahuje:

 • Název a evidenční číslo VHP, místo provozování, název zařízení a dobu provozování.
 • Výpis z obchodního rejstříku, kde je zmíněna činnost provozovat VHP.
 • Doklad z peněžního ústavu o složení jistoty ve výši 2 milionů Kč. Aktualizace dokladu vždy po 24 měsících.
 • Návod k manipulaci s VHP a k výběru peněz.
 • Potvrzení o provádění odborného servisu.
 • Doklad o osvědčení státní zkušebny o provozuschopnosti přístroje.
 • Herní plán výherního hracího přístroje.
 • Herní řád herny.
 • Doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy. Doklad o bezúhonnosti fyzických osob, pokud jsou zakladateli právnické osoby. Je-li zakladatelem jiná právnická osoba, doklad o bezúhonnosti osob, které u této právnické osoby mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy.
 • Jmenování osob, které odpovídají za provoz VHP na restauračním zařízení.


Další informace je možné získat na MÚ Louny, Mírové náměstí 35, ekonomický odbor, číslo kanc. 419

OZV č. 6/2011 - O regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

OZV č. 2/2012 - O stanovení opatření k omezení propagace hraní některých loterií a jiných podobných her


24.11.2016 7:39:54 | přečteno 73x | Mgr. Kamila Jarolímková
Štítky: automat , místní poplatek
 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt. Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 33 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load