Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Poplatek za psa

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Chovatel psa chovaného na území města Louny je povinen nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým čipem (dle Vyhlášky města Lounč. 5/2013), a to nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa 3 měsíců nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 3 měsíců.

Držitel psa je povinen ohlásit do evidence ukončení chovu evidovaného psa do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Pes musí být veden na vodítku tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat byl veden u nohy fyzické osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu.

Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem fyzické osoby doprovázející psa, se vymezují prostory pro volné pobíhání psů (příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Loun č. 7/2014).

Zněčištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem.

Psa je možné do evidence přihlásit, odhlásit nebo nahlásit změny na MÚ Louny, Mírové náměstí 35, ekonomický odbor, kancelář č. 419.

Poplatek za psa je možné uhradit na MÚ Louny, Mírové náměstí 35, ekonomický odbor, kancelář č. 412.

Doklad o změně v evidence místního poplatku ze psů

Přihlášení psa

Odhlášení psa

OZV č. 5/2013 - O trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

OZV č. 6/2014 - O místním poplatku ze psů
OZV č. 7/2014 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejných

24.11.2016 7:37:48 | přečteno 302x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load