Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Odbor ekonomický

Ekonomická odbor zabezpečuje správu financí města, trvale sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města. Organizačně se dále dělí na oddělení ekonomické, oddělení pohledávek a místních poplatků a oddělení školství a příspěvkových organizací. 
 
Odbor zajišťuje 
sestavuje návrh rozpočtu města a provádí jeho rozpis
zpracovává návrh závěrečného účtu hospodaření města
připravuje a předkládá materiály do rady a zastupitelstva města
zajišťuje vedení účetnictví města včetně metodiky
likvidace došlých a vystavených faktur, zajištění bankovního styku
účtování příjmů a výdajů, dotací a fondů
pokladna – příjmová i výdajová
zpracování výkazů (měsíční, čtvrtletní, roční) pro CSÚIS a statistik
zajišťuje uzavírání smluv o poskytnutí dotací schválené RM nebo ZM
eviduje a vydává pokutové bloky MÚ
provádí administraci půjček z fondu oprav
zajišťuje  inventarizaci majetku města, vede evidenci majetku
provádí přiznání k DPH a dani z příjmu
spolupracuje s finančním výborem ZM
provádí dohled nad hospodařením příspěvkových organizací zřízených městem, poukazování provozních příspěvků
zajišťuje metodické řízení příspěvkových organizací města, sumarizace účetních závěrek a finančních výkazů
zajišťuje výkon státní správy v oblasti školství za ORP Louny
vede přestupkovou agendu v oblasti školství
vymáhá pohledávky města po lhůtě splatnosti,
vydává rozhodnutí o splátkách neuhrazených pohledávek za podmínek schválených RM
spolupracuje s exekutorskou kanceláří a  předává pohledávky k vymáhání za podmínek dle smlouvy schválené RM
zajišťuje agendu poplatku ze psů a povolování provozu výherních hracích přístrojů
 
Kontakty 
Formuláře

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load