Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Upozornění pro podnikatele, kteří nakládají s pyrotechnickými výrobky

Dne 04.09.2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Touto novelou se zavedla nová vázaná živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“.

Podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., (04.09.2015) vlastnili živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku od účinnosti tohoto zákona tj. do 04.09.2016.

Pokud podnikatelé hodlají po uplynutí této lhůty v činnosti pokračovat, musí nejpozději dne 04.09.2016 ohlásit vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v úplném nebo částečném rozsahu a doložit požadovanou odbornou způsobilost. Ohlášení živnosti je v tomto případě osvobozeno od správního poplatku.

Kategorie pyrotechnických výrobků:

  • P2 - ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci

nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí

  • T2 - divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze osoby

s odbornou způsobilostí

  • F4 - zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví

Požadovaná odborná způsobilost je stanovena takto:

a)pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2

-osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb. vydané báňským úřadem

b)pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací

- osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. b) vydané báňským úřadem, nebo

- doklad podle § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb. (průkaz odpalovače ohňostrojů),vydaný báňským úřadem.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 nadále spadá do režimu živnosti volné.

OŽÚ Louny 

18.11.2016 12:29:25 | přečteno 95x | Romana Lencova

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load