Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Městský úřad Louny provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Správní odbor

Občanské průkazy

Účel zpracování: žádost o vydávání občanských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, soudy
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Cestovní doklady

Účel zpracování: žádost o vydávání cestovních dokladů, žádost o zapsání titulu nebo dítěte
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní pas nebo o zapsání titulu nebo dítěte
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, soudy
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Trvalý pobyt

Účel zpracování: přihlášení k trvalému pobytu
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: osoby přihlašující se k trvalému pobytu na území města Louny
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Volby

Účel zpracování: stálý seznam voličů, vydávání voličských průkazů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: občané města Louny starší 18 let, žadatelé o voličský průkaz
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
Ověřování podpisů a listin
Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Czech Point

Účel zpracování: vydávání ověřených výstupů z veřejných informačních systémů veřejné správy
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověřený výpis
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Zkušební komisař

Účel zpracování: provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o řidičské oprávnění
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny, Ministerstvo dopravy, Policie ČR, soudy
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Řidičské průkazy

Účel zpracování: žádost o vydání řidičského průkazu, paměťové karty, mezinárodního
řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání řidičského průkazu, paměťové karty,
mezinárodního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny, Ministerstvo dopravy, Policie ČR, soudy
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Registr silničních vozidel

Účel zpracování: žádost o přihlášení, změny a odhlášení silničního vozidla
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o přihlášení, změny a odhlášení silničního vozidla
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny, Ministerstvo dopravy
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Přestupky

Účel zpracování: přestupkové řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny, soudy, Policie ČR, pojišťovny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Matrika

Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny, Ministerstvo vnitra ČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
Životní jubilea občanů
Účel zpracování: zasílání blahopřání k významným životním výročím
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, data narození
Kategorie subjektu údajů: občané města Louny starší 60 let
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
Odbor sociálních věcí
Účel zpracování: dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené,
sociálně-právní ochrana dětí
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zdravotní stav
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Živnostenský úřad

Účel zpracování: vydávání živnostenských oprávnění – výpisů ze živnostenského rejstříku, jejich
změn, přerušení, pozastavení a zrušení, rozhodnutí o udělení koncese. Vydávání osvědčení o
zápisu do evidence zemědělského podnikatele, jejich změny a zrušení.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Stavební úřad

Stavební řízení

Účel zpracování: vedení stavebního řízení
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: účastník řízení
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Správní řízení

Účel zpracování: vedení správních řízení na úseku silničního hospodářství a působností
dopravního úřadu
Kategorie osobních údajů: : adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Památková péče

Účel zpracování: vedení řízení na úseku státní památkové péče
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby, církve
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Kancelář úřadu

Volby a volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé
příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky,
penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Czech Point

Účel zpracování: vydávání ověřených výstupů z veřejných informačních systémů veřejné správy
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověřený výpis
Kategorie příjemců údajů: MÚ Louny, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Správní odbor

Evidence smluv kupních, nájemních, na věcná břemena

Účel zpracování: evidence smluv kupních, nájemních, na věcná břemena
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku města
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Evidence nájemníků bytových a nebytových prostor

Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku města
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Odbor životního prostředí

Vydávání rybářských lístků

Účel zpracování: vydávání rybářských lístku
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o vydání rybářského lístku (fyzická osoba)
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
Vydávání loveckých lístků
Účel zpracování: vydávání loveckých lístku
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatel o vydání rybářského lístku (fyzická osoba)
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Správní řízení

Účel zpracování: vedení správních řízení na úseku životního prostředí
Kategorie osobních údajů: : adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Ekonomický odbor

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Louny
Doba uchování: viz spisový a skartační řád
25.11.2016 11:05:43 | přečteno 184x | Mgr. Kamila Jarolímková

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load