Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Povinnosti pořadatelů ohňostroje

Vzhledem ke zvětšující se oblibě používání pyrotechniky a to hlavně provádění odstřelu ohňostrojů různých velikostí, upozorňujeme na povinnosti pořadatelů ohňostroje, vyplývající se zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, o výbušninách a o státní báňské správě.

Upozorňujeme na zákaz používání pyrotechnických výrobků v uzavřených prostorách, pokud k tomu nejsou tyto výrobky určeny, a dále v okruhu 250 metrů od církevních staveb, zdravotnických zařízení, v nichž je poskytována lůžková péče, dětských zařízení, zařízení sociálních služeb spojených s ubytováním, škol a školských zařízení, dětských odborných léčeben a ozdravoven a při sportovních akcích kromě případů, kdy je jejich použití povoleno obvodním báňským úřadem.

Pořadatel či provozovatel jakéhokoliv ohňostroje má povinnost nejpozději v předposlední pracovní den přede dnem provedení ohňostroje oznámit tuto skutečnost místně příslušnému obecnímu či městskému úřadu (v případě Loun je to: Městský úřad Louny, odbor kancelář úřadu, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny) a Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, požární stanice Louny, Cukrovarská zahrada 2663, 440 01 Louny.

V oznámení o provedení ohňostroje je nutné uvádět:

  • údaje o osobě provádějící ohňostroj, vč. kontaktního telefonu místo provádění ohňostroje
  • datum a čas začátku přípravy ohňostroje, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání
  • množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků
  • způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map či schémat zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení
  • způsob uložení a zabezpečení pyrotechnických výrobků proti jejich odcizení
  • během přípravy a provádění ohňostroje

Michal Ovšonka, odbor kancelář úřadu, +420 415 621 101 , m.ovsonka@mulouny.cz

18.11.2016 13:17:18 | přečteno 102x | Romana Lencova

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load