Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Kancelář úřadu

Odbor kanceláře úřadu zajišťuje po technické a organizační stránce servis pro všechny zaměstnance včetně vedení  města. Zabezpečuje komunikaci s veřejností a médii, organizuje volby a administruje poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V jeho gesci je agenda krizového řízení,  příprava města na mimořádné události a krizové situace ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Odbor se vnitřně člení na úsek vnitřní správy úřadu a personální úsek.
 
Obor zajišťuje
úkoly spojené s působením města v krizových situacích
správu počítačové sítě 
kompletní organizační a technické řízení agendy starosty a místostarosty města
chod kontaktního místa Czech point
poskytování informací ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
vyřizování petic a stížností
personální a platovou agendu
administraci webu a sociálních sítí města
agendu ztrát a nálezů
pracoviště podatelny - veškerý příjem a odesílání písemností úřadu včetně pošty elektronické
školení a povinné vzdělávání zaměstnanců úřadu
zásobení kancelářským, drogistickými potřebami, servis vozidel, revize a servisy zařízení
 
Kontakty 
Formuláře 

Navigace

Odbory městského úřadu

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load