Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Program 19. zasedání Zastupitelstva města Loun dne 19.06.2017

Program 19. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se koná dne 19. června 2017 v 16:30 hodin
ve velké zasedací místnosti

1. Zahájení
2. Připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů

ikona souboru3. Doplnění osadního výboru Brloh – URM č. 189/2017
předkládá: Mgr. Jan Čermák, místostarosta

ikona souboru4. „OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTA LOUN“ č. 1/2017, o vydání změny č. 1 Územního plánu Louny – URM č. 187/2017
předkládá: PhDr. Dagmar Godycká, určená zastupitelka

Majetkové záležitosti – předkládá Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí odboru SM
ikona souboru5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy – dohody o změně obecní hranice mezi Městem Louny a Obcí Dobroměřice – URM č. 124/2017
ikona souboru6. Odkoupení pozemku p.č. 3745/101 v k.ú. Louny – URM č. 147/2017
ikona souboru7. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 4453/1 a p.č. 4453/130 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí komunikace v Říční ulici – URM č. 149/2017
ikona souboru8. Návrh na směnu částí pozemků p.č. 3639/141, p.č. 3630/20 a část pozemku p.č. 3630/195 v k.ú. Louny – Ing. Jaromír Heřt a Lea Heřtová – URM č. 175/2017
ikona souboru9. Odkup části pozemku p.č. 4451/4 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí komunikace v Říční ulici – URM č. 176/2017
ikona souboru10. Odkup části pozemku p.č. 4453/97 a p.č. 4453/110 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí komunikace v Říční ulici – URM č. 177/2017
ikona souboru11. Žádost o odprodej pozemku p.č. 2597/30 v k. ú. Louny a uplatnění předkupního práva města Louny na odkoupení garáže č.ev 87 na pozemku p.č. 2597/30 v k. ú. Louny – URM č. 180/2017
ikona souboru12. Informace ve věci jednání o odkoupení podílů na pozemcích p.č. 3745/102 a p.č. 5021/29 oba v k.ú. Louny – URM č. 199/2017
ikona souboru13. Odkup části pozemku p.č. 4453/14 v k.ú. Louny  v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí komunikace v Říční ulici – URM č. 201/2017

ikona souboru14. Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 3/2017 – URM č. 193/2017
předkládá: Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM

Finanční záležitosti – předkládá Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO
ikona souboru15. Závěrečný účet města Loun za rok 2016 – URM č. 190/2017
ikona souboru16. Rozpočtové změny – URM č. 136/2017, 138/2017, 140/2017, 156/2017, 160/2017, 164/2017, 168/2017, 172/2017, 191/2017, 193/2017, 194/2017
ikona souboru17. Odpis pohledávek – URM č. 192/2017

ikona souboru18. Zápisy z jednání kontrolního výboru  ZM č. 4/2017 a č. 5/2017
předkládá: Jaroslav Zíval, předseda kontrolního výboru ZM

19. Z á v ě r

12.6.2017 15:57:11 | přečteno 72x | Lenka Rubešová

Navigace

Město

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load