Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

Program 18. zasedání Zastupitelstva města Loun dne 10.04.2017

Program 18. zasedání Zastupitelstva města Loun, které se koná dne 10. dubna 2017 v 16:30 hodin
ve velké zasedací místnosti


1.Zahájení

Slib člena zastupitelstva města

2.Připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů

ikona souboru3.Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Lounech – URM č. 65/2017
předkládá: Mgr. Jan Čermák, místostarosta

ikona souboru4.Změna č.1 Územního plánu Louny – vrácení návrhu k úpravě a novému projednání – URM č. 93/2017
ikona souboru5.Změna č.2 Územního plánu Louny – schválení pořízení změny
předkládá: PhDr. Dagmar Godycká, určený zastupitel

Legislativní záležitosti – předkládá Ing. Renáta Čapková, tajemnice MÚ
ikona souboru6.Obecně závazná vyhláška o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven – URM č. 71/2017

Majetkové záležitosti – předkládá Ing. Blanka Sunkovská, vedoucí OSM
ikona souboru7.Pozůstalost po Petru Žižákovi – souhlas s vydáním nepatrného majetku – URM č. 76/2017
ikona souboru8.Podání žádostí o bezúplatný převod pozemku p.č. 3639/161 v k.ú. Louny, ul. Březinova a pozemků p.č. 2842/289, p.č. 2842/505, p.č. 2842/506, p.č. 2842/507, p.č. 2842/510, p.č. 2842/511 a p.č. 2842/512 v k.ú. Louny, ul. Tomanova, ul. Březinova (sídliště) – URM č. 79/2017
ikona souboru9.Přijetí daru – podíl 8/50 na pozemku p.č. 3800/11 vzhledem k celku v k.ú. Louny – URM č. 80/2017
ikona souboru10.Prodej pozemků pod komunikacemi v k.ú. Dobroměřice - URM č. 102/2017
ikona souboru11.Odkoupení podílů na pozemcích p.č. 3745/102, a p.č. 5021/29, neodkoupení podílu na pozemku p.č. 4035/72,  vše v k.ú. Louny – URM č. 121/2017
ikona souboru12.Převod objektů stálého lehkého opevnění na pozemcích p.č. 199/2, p.č. 3052/8 a p.č. 33100/39  v k.ú. Louny – URM č. 123/2017
ikona souboru13.Žádost o odprodej pozemku p.č. 4987/771 v k. ú. Louny Zuzaně Pražákové – URM č. 126/2017

Finanční záležitosti – předkládá Ing. Michal Kučera, předseda finančního výboru ZM

ikona souboru14.Zápis z jednání finančního výboru ZM č. 2/2017 – URM č. 110/2017, 115/2017

Finanční záležitosti – předkládá Ing. Romana Krameriusová, vedoucí EO
ikona souboru15.Návrh odměn neuvolněných členů ZM a peněžitých plnění fyzických osob za výkon funkce člena komise nebo výboru – URM č. 114/2017
ikona souboru16.Rozpočtové změny – URM č. 63/2017, 96/2017, 106/2017, 107/2017, 108/2017, 115/2017, 117/2017

ikona souboru17.Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 2/2017 a 3/2017 – URM č. 104/2017
předkládá: Jaroslav Zíval, předseda kontrolního výboru ZM

18.Z á v ě r
31.3.2017 13:29:00 - aktualizováno 31.3.2017 13:30:12 | přečteno 82x | Lenka Rubešová

Navigace

Město

 
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load