Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lounech, v ul. SNP

Louny SNP rekonstrukce vdv a kan SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2017: souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v centru Loun, v ulici SNP v místě otočky.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší zahájené investiční akce v Lounech budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s akcí města k obnově povrchu komunikace.“

Více o stavbě:

Kanalizační stoka neznámého stáří je tvořena úseky z různých materiálů i profilů: z betonového potrubí o vnitřním průměru 200, 300 a 500 mm a z betonu vejčitého profilu 400/300 mm. Stoka je podle kamerové prohlídky ve špatném technickém stavu - vykazuje korozi místy nad 50 %, díry ve dně a prorostlé kořeny.  Nevyhovující jsou revizní kanalizační šachty, umístěné na soukromém pozemku či pod zastávkou. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 80 mm (z roku 1960) a z polyetylénu vnitřního průměru 50 mm (z roku 1970).  Řad je veden v těsném souběhu s kanalizací a místy ji křižuje, proto bude vyměněn současně s ní. Vodovod a kanalizace jsou uloženy v místní asfaltobetonové komunikaci. 
V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci dvou řadů vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v  délce 139,97 metrů a vnitřního průměru 50 mm v délce 131,19 metrů – celkem jde o 271,16 metrů vodovodu. Pro rekonstrukci dvou kanalizačních stok bude použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v délce 19,42 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 252,54 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 15 domovních vodovodních a 14 kanalizačních přípojek a napojení na stávající navazující řady/stoky. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu, částečně ve stávajících trasách a zčásti v trasách nových. S vymístěním trasy dojde ke zrušení celkem 127 metrů původní kanalizace, která bude zaplavena popílkem. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace v části ulice SNP v místě otočky u kotelny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (10. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.

28.2.2017 9:18:58 | přečteno 207x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load