Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

SVS zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lounech, v ul. Čs. armády

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchové kanalizace a vodovodu v Lounech, v ulicích Československé armády a Františka Chlouby.

Stávající kanalizace v uvedené lokalitě pochází z roku 1928. Je tvořena úseky z různých materiálů a profilů: z kameniny vnitřního průměru 300 a 400 mm a z betonu vnitřního průměru 400 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná místy nad 50 %, popraskaná, s netěsnými spoji a chybně napojenými přípojkami.  Zároveň je nutné provést výměnu v souběhu vedeného litinového vodovodu vnitřního průměru 100 a 60 mm z roku 1960, který je poruchový. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci a zeleném pásu v hloubce až 4,5 metru.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci dvou úseků kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 234,21 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 30,28 metrů. K rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 78,6 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 170,4 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 29 domovních kanalizačních přípojek a 17 vodovodních přípojek na trase, napojení na stávající navazující řady a stoky a zrušení téměř 165 metrů původní kanalizace zaplavením popílkem. Závěrem dojde k obnově povrchu v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. června 2017. Stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 29. listopadu 2017.  Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Severočeská vodárenská společnost a. s.

SVS


16.8.2017 15:24:53 | přečteno 116x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load