Oficiální internetové stránky města Loun a Městského úřadu Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
KontaktyFormuláře

Vyhledávání

SVS: V Lounech zahajujeme rekonstrukci vodojemu Čtyřlístek

SVS Ctyrlistek

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Lounech další plánovanou investiční akci roku 2017 – dojde k rekonstrukci významného vodojemu, který pitnou vodou zásobuje dolní tlakové pásmo města Louny a řadu obcí ve směru na Libochovice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Prioritně se zaměřujeme na rekonstrukce našich vodovodních a kanalizačních sítí, ale nezapomínáme ani na rekonstrukce objektů, kam patří i zahájená rekonstrukce vodojemu Čtyřlístek v Lounech.

Více o stavbě:

Vodojem Čtyřlístek byl na jižním okraji města postaven v roce 1973 vedle původního věžového vodojemu z roku 1936, který nyní slouží jako vysílač. Voda do Čtyřlístku je přiváděna z Vodárenské soustavy Přísečnice, z vodojemů Liščí vrch a Břvany. Jde o významný vodojem před spotřebištěm – je z něj dodávána pitná voda spodního tlakového pásma města Louny a do obcí Dobroměřice, Lenešice, Černčice, Vršovice, Oboru, Počedělice, Orasice, Volenice, Kystru, Radonice n. Ohří, Pátek, Stradonice, Chrastín, Slavětin, Blšany u Loun a Veltěže.

Jde o zemní čtyřkomorový vodojem o objemu 4x1500 m3. Tvoří jej členitá budova ve tvaru čtyřlístku s podzemním podlažím s armaturní komorou a nadzemním podlažím, odkud jsou čtyři vstupy do jednotlivých kruhových akumulačních nádrží s vnitřním průměrem téměř 20 metrů. Je zde také umístěna malá vodní elektrárna. V roce 2012 prošla budova vodojemu částečnou rekonstrukcí, která se týkala vnější konstrukce a vnitřní rekonstrukce nadzemního podlaží a vstupů do akumulačních nádrží – ostatní části rekonstrukcí neprošly. Proto se na nich projevují důsledky stárnutí materiálů a vnitřní vlhkostní expozice, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS rozhodla o další rekonstrukci objektu, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu.  Stavební část zahrnuje rekonstrukci podzemního podlaží s armaturní komorou a přístupového schodiště, ale i nadzemního podlaží s akumulačními nádržemi. Dojde k opravě omítek stropů, stěn, podlah a podpěrných sloupů, k aplikaci nových nátěrů (paropropustných, impregnačních, protiskluzových, aj.) a k realizaci opatření, které zajistí nucené odvětrávání vnitřních prostorů. Dojde k instalaci schodiště, žebříků a pochozích lávek z nekorodujících materiálů. Co se týče technologie, bude vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží a armaturní komory, tj. vyměněno zkorodované a inkrustované litinové potrubí a armatury - nově bude potrubí nerezové a armatury litinové. Bude vyměněno potrubí přítokové, odtokové, vypouštěcí a potrubí bezpečnostních přepadů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. května 2017. Stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 28. března 2018. Vzhledem k tomu, že vodojem nelze dlouhodobě vyřadit z provozu, bude stavba SVS probíhat za provozu, s krátkodobými plánovanými odstávkami.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: mapa.dopravniinfo.cz

9.6.2017 11:56:12 | přečteno 188x | Mgr. Kamila Jarolímková
 
Město Louny

Partnerská města

gemee logo mesto veneux znak
 
předchozí další
SSZML
Vrchlického divadlo
Měská knihovna
Městská pečovatelská služba
Domov pro seniory Louny
ZUŠ
Školní
J A Komenského
Kpt.  Jaroše
Prokopa Holého
Přemyslovců
ČSA
Šafaříkova
V domcích
Kpt Nálepky
Speciální
Dykova
Fügnerova
 

Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209 

 
Telefon: +420 415 621 111
Fax +420 415621 000
Datová schránka: gc9bxmk
Kontakty MěÚ
Úřední hodiny
Elektronická podatelna 
 
Copyright © 2016 Městský úřad Louny
Public4u © 2000-2017
 
 
load