Městský úřad Louny

Sdělení původcům odpadů

- právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady

Město Louny a Povodí Ohře chystají úpravu břehových porostů

Ve středu 11. května 2016 se sešli zástupci Města Louny s techniky státního podniku Povodí Ohře, aby společně projednali možnosti úpravy břehových porostů v intravilánu města.

Oznámení o přerušení dodávky vody

17.5.2016 od 9:00 do 12:00, v ulicích Frotzlova,Poděbradova,Emila
Filly,Sladkovského,Štefanikova

Oznámení o přerušení dodávky vody

6.5.2016 od 9:00 do 13:00 hod., ulice Tomanova, Prof. Krátkého čp. 2142

Prohlášení SčVK o kvalitě vody a změně technologie filtrace

Filtrace aktivním uhlím zkvalitňuje vodu z Přísečnice

POZVÁNKA

Setkání u příležitosti 71. výročí ukončení 2. světové války a osvobození města Loun od fašismu.
Neděle 08.05.2016, 18:00 h, Suzdalské náměstí v Lounech

Plánovaný průběh sečí travnatých ploch veřejné zeleně

Vážení občané,
město Louny, odbor správy majetku Vás informuje o plánovaném průběhu sečí travnatých ploch veřejné zeleně, které budou, v případě vhodných klimatických podmínek probíhat v termínech:

5. – 15. a 20. – 30. dubna
5. – 15. a 20. – 30. května
5. – 15. června
5. – 15. července
5. – 15. října

V zájmu snížení rizika vzniku majetkové újmy si Vás dovolujeme požádat o součinnost a především o dodržování parkování v bezpečné vzdálenosti od okraje obrubníků lemujících travnaté plochy tak, aby nedocházelo k přesahu částí vozidla nad tuto plochu.

On-line přenos z 11. zasedání Zastupitelstva města Loun

Přenos z 11. zasedání Zastupitelstva města Loun bude od 16:30 hodin dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=cELrdj1EtWc

Správa železniční dopravní cesty s.o. - Oznámení výluky

v úseku Louny- Hřivice a opačně; Louny-Louny město a opačně; Louny – Postoloprty a opačně

Strana: 1 2 3 4
Celkem: 46 dokumentů | Zobrazuji: 1. - 15.
Ekostavby Louny AUTO ŠKODA MYSLIVEC CIE Automotive ČESKÁ SPOŘITELNA EPL ČEZ
;