Městský úřad Louny

Oznámení

  • Přidáno: 25.03.2015

OZNÁMENÍ - Veřejné projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Louny v období 2010 - 2015

Dne 08.04.2015, 16:00 hod., velká zasedací místnost MÚ Louny, Mírové nám. 35

Jízdní řád linky č. 565001 MHD Louny

Nový jízdní řád - Dopravní podnik ústeckého kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA - SVS: Informace k zahájení prací v úseku zrekonstruované kanalizace v Lounech, Chelčického ul.

Informace o chystaném zahájení opětovných prací na zrekonstruované kanalizaci v Lounech, Chelčického ulici v Lounech. Zároveň se omlouváme všem obyvatelům dotčené lokality za dočasné problémy způsobené stavební činností, v rámci které uplatňujeme na zhotoviteli odstranění vad provedeného díla.
- Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice
Předpokládaný termín zahájení prací je 23. 3. 2015 a termín ukončení do 30. 6. 2015.

Úprava termínů blokového čištění!

Vážení občané,
úklid komunikací v rámci blokového čištění bude zahájen již dne 24.03.2015 (tedy s týdenním předstihem oproti původnímu plánu). Dopravní značení bude v ulicích osazeno vždy nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání. V příloze naleznete upravený plán.

Město Louny

INFORMACE z RADNICE

  • Přidáno: 16.03.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA - Umisťování předzahrádek v ul. Pražská

Město Louny se s nadcházejícím jarním obdobím opětovně začalo zabývat problematikou průjezdnosti ul. Pražská, a to s ohledem na zákonné povinnosti zejména vůči složkám Integrovaného záchranného systému (IZS). Tuto otázku již v minulosti řešila jak Dopravní komise rady města, tak samotná Rada města Loun, z jejíž usnesení vyplývá několik opatření.

Oznámení výluky

SŽDC, s.o. uzavře dne 27.3.2015 v době od 7:20 do 14:20 hod. traťovou kolej mezi stanicemi Březno u Postoloprt - Postoloprty

Uzavření ul. Jimlínská v Lounech - 09.03. - 07.07.2015

Dovolujeme si Vás informovat o uzavření ulice Jimlínská a to z důvodu rekonstrukce přiváděcích řadů.
Uzavírka bude probíhat od 09.03.2015 do 07.07.2015.
Investor akce: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s.

Oznámení výluky

16.3.2015 (pondělí), v době od 8:30 hodin do 13:00 hodin mezi stanicemi Louny - Louny předměstí.

Strana: 1 2 3
Celkem: 34 dokumentů | Zobrazuji: 1. - 15.
Ekostavby Louny AUTO ŠKODA MYSLIVEC CIE Automotive ČESKÁ SPOŘITELNA EPL ČEZ
;