Městský úřad Louny

Oznámení o volbách do osadních výborů - Brloh, Nečichy

Starosta města Loun, na základě usnesení rady města č. 321/2014, oznamuje volby do osadních výborů obcí Nečichy (30.01.2015) a Brloh (31.01.2015). Bližší informace naleznete v přílohách.

Novela zákona o odpadech

Novela č. 229/2014, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2015, ukládá obcím v § 17 povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. V současné době je na MŽP připravována vyhláška, která by měla upravit podrobnosti.

Vyjádření ČMI ke stanoviskům

Městský úřad Louny, odboru správy majetku, jako příslušný dopravní úřad ve věcech taxislužby, zveřejňuje Vyjádření ČMI ke stanoviskům JUDr. Žižkové ve věci Opatření obecné povahy pro taxametry.

Strana: 1 2
Celkem: 25 dokumentů | Zobrazuji: 1. - 15.
Ekostavby Louny AUTO ŠKODA MYSLIVEC CIE Automotive ČESKÁ SPOŘITELNA EPL ČEZ